Masterclasses in onderzoek

Masterclass Perspectieven op Klimaat (reeds begonnen, aanmelden niet meer mogelijk)

Klimaat, het weer, het milieu en onze leefomgeving: het houdt allemaal verband met elkaar. De laatste jaren wordt steeds meer gesproken van een klimaatprobleem, bijvoorbeeld klimaatveranderingen als gevolg van natuurlijke processen of vervuiling. Overheden en bedrijven proberen maatregelen te nemen die op een of andere manier goed zijn voor het klimaat. Ook consumenten maken steeds vaker liever ‘groene’ keuzes. Het klimaat is vanuit vele perspectieven te belichten.

In deze Masterclass komen enkele aspecten aan bod: een aardwetenschapper belicht de processen die spelen bij klimaatverandering. Vanuit economisch perspectief wordt bezien hoe klimaatbeleid en dus klimaatverandering afhangen van internationale samenwerking. En een jurist bekijkt hoe het zit met misleidende ‘groene reclame’. In de laatste bijeenkomst gaan jullie je geleerde kennis toepassing tijdens een debat over het klimaat.

De masterclass is vakoverstijgend en sluit aan bij de verschillende opleidingen: Aardwetenschappen, Economie en Rechten. De masterclass omvat 20 studielasturen, en is een samenwerking tussen Bètapartners en het Pre-University College van de VU.

Om het certificaat te behalen dat gekoppeld is aan deze masterclass, is het van belang dat je een eindpresentatie geeft. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt kan het certificaat helaas niet worden verstrekt.

Data en tijden

  • Bijeenkomst 1: woensdag 19 april (13:00-16:00)
  • Bijeenkomst 2: vrijdag 12 mei (13:00-16:00)
  • Bijeenkomst 3: dinsdag 23 mei (13:00-16:00)
  • Bijeenkomst 4: dinsdag 30 mei (13:00-15:00): Einddebat, ouders/docenten zijn hier ook van harte welkom!

Meld je nu aan!