Extra verdieping voor hoog-gemotiveerde leerlingen

Masterclass Scheikundige Meettechnieken

Onderzoek naar nieuwe of bestaande geneesmiddelen, houdbaarheid van levensmiddelen of naar bijvoorbeeld het ontstaan van kanker: dit zijn allemaal voorbeelden waar een scheikundig wetenschapper zich mee bezig kan houden. Voor al het onderzoek geldt dat goede meettechnieken essentieel zijn om op een goede manier verschillende stoffen te onderzoeken. Technieken zoals massaspectrometrie, chromatografie en spectroscopie worden dan ook veelvuldig gebruikt in de scheikunde, bijvoorbeeld voor milieutechnisch onderzoek of onderzoeken in de industrie. Zoals het welbekende gezegde ook zegt: meten is weten.

De belangrijkste analytische meettechniek is spectroscopie. Omdat deze techniek steeds verder wordt ontwikkeld, wordt het ook steeds makkelijker om uit te voeren. Het is tegenwoordig zelfs mogelijk om spectroscopische metingen te verrichten en verbindingen te bepalen met je eigen smartphone!

Tijdens de masterclass leer je de nieuwste ontwikkelingen (‘state of the art’) binnen draagbare meetapparaten in de scheikunde, en ga je je verdiepen in de ontwikkeling van een methode voor de kwalitatieve en kwantitatieve bepaling van monsters met jouw eigen smartphone. Je bouwt uiteindelijk je eigen scheikundige opstelling waarmee je spectroscopische metingen gaat uitvoeren!

De masterclass

De masterclass duurt drie dagen, waarin je je gaat verdiepen in een methode om een spectrofotometer te bouwen. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt er theorie besproken over de technieken en methoden die gebruikt worden in het ziekenhuis, milieu bescherming, en industrie bijvoorbeeld. De tweede dag bestaat uit een aantal praktische experimenten waarin jij zelf een scheikundige opstelling bouwt en hier vervolgens zelf spectroscopische metingen mee uitvoert. Op de derde dag zul je je bevindingen samen met je groepje presenteren op een wetenschappelijke postermarkt.

Deze masterclass sluit aan bij de opleiding Scheikunde en omvat 20 studielasturen.

Om het certificaat te behalen dat gekoppeld is aan deze masterclass, is het van belang dat je een eindpresentatie geeft. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt kan het certificaat helaas niet  worden verstrekt.

Data en tijden

  • 29 oktober 2019 (10:00-14:00)
  • 4 november 2019 (10:00-15:00)
  • 6 december 2019 (12:30-16:00)

Aanmelden is mogelijk tot en met uiterlijk 9 oktober.