Masterclasses in onderzoek

Extra verdieping voor hoog-gemotiveerde leerlingen

Masterclass Scheikundige Meettechnieken (online)

Onderzoek naar nieuwe of bestaande geneesmiddelen, naar de houdbaarheid van levensmiddelen of naar bijvoorbeeld het ontstaan van kanker: dit zijn allemaal voorbeelden waar een scheikundig wetenschapper zich mee bezig kan houden. Om op een goede manier verschillende stoffen te onderzoeken, zijn goede meettechnieken essentieel. Meten is weten, zeggen ze ook wel. Technieken zoals massaspectrometrie, chromatografie en spectroscopie worden dan ook veelvuldig gebruikt in de scheikunde, bijvoorbeeld voor milieutechnisch onderzoek of onderzoeken in de industrie.

Een veel gebruikte analytische meettechniek is spectroscopie. Deze techniek maakt gebruik van het spectrum van verschillende stoffen, stoffen worden onderzocht door te kijken naar de wisselwerking met straling van verschillende energie. Omdat deze techniek steeds verder wordt ontwikkeld, wordt het ook steeds makkelijker om uit te voeren. Het is tegenwoordig zelfs mogelijk om thuis spectroscopische metingen te verrichten met je eigen smartphone!

De online masterclass

Tijdens de online masterclass leer je de nieuwste ontwikkelingen (‘state of the art’) binnen draagbare meetapparaten in de scheikunde. Je gaat je verdiepen in de ontwikkeling van een methode voor kwalitatieve en kwantitatieve bepalingen van monsters met jouw eigen smartphone. We sturen je een DIY pakket op, en je bouwt uiteindelijk je eigen scheikundige opstelling waarmee je spectroscopische metingen gaat uitvoeren! Op de laatste dag van de masterclass zul je met jouw groepje de bevindingen van jouw onderzoek presenteren.

Deze online masterclass sluit aan bij de opleiding Scheikunde en omvat 20 studielasturen.

Om het certificaat te behalen dat gekoppeld is aan deze online masterclass, is het van belang dat je een eindpresentatie geeft. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt kan het certificaat helaas niet  worden verstrekt.

Data en tijden

  • 10 november 2020 (10:00-12:00)
  • 23 november 2020 (13:00-17:00)
  • 18 december 2020 (10:00-12:00)

Aanmelden is mogelijk tot en met uiterlijk 12 oktober.

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Voor vragen, neem contact op met Marleen van der Meer.