Masterclasses in onderzoek

Masterclass Waterzekerheid

Klimaatverandering zorgt voor steeds extremer weer. Daarnaast gebruiken mensen steeds meer water. Deze combinatie zorgt ervoor dat niet iedereen altijd voldoende schoon water heeft, vooral niet tijdens natuurrampen door droogte en extreme regenval. Dit heeft effecten op zowel ecosystemen als economische activiteiten, van voedselproductie tot toerisme. Maar ook drinkwatervoorziening komt hierdoor steeds verder in gevaar, zelfs in natte gebieden zoals Nederland.

De opzet van de Masterclass

Het principe Waterzekerheid is er op gericht om de leefbaarheid in een gebied op peil te houden of te herstellen, zowel voor waterbeschikbaarheid, weerstand tegen extreem weer en kansen voor sociaaleconomische ontwikkeling en voedselvoorziening. In deze masterclass bekijk je Water Security elke bijeenkomst vanuit een andere hoek: vanuit de gevolgen van klimaatverandering, vanuit de samenwerkingskansen tussen overheden en de bevolking, en vanuit de economie. Aansluitend pas je je nieuwe inzichten elke keer toe op je eigen project, in een gebied ergens op de wereld waar Waterzekerheid een probleem is, nu of in de toekomst.

De masterclass is ontwikkeld vanuit de opleiding Aarde, Economie en Duurzaamheid, maar geschikt voor iedereen met interesse in deze thematiek!

Om het certificaat te behalen dat gekoppeld is aan deze Masterclass, is het van belang dat je alle bijeenkomsten aanwezig bent en een eindpresentatie geeft. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt kan het certificaat helaas niet worden verstrekt. De masterclass heeft een grootte van 24 studielasturen.

Data en tijden

  • Donderdag 23 November 13:30 – 17:00
  • Woensdag 29 November 13:30 – 17:00
  • Dinsdag 5 December 13:30 – 17:00
  • Vrijdag 15 December 13:30 – 15:30 Presentaties van de zelf onderzochte casussen

 

Meld je nu aan!