Masterclasses in onderzoek

Masterclass Waterzekerheid (meld je nu aan!)

Klimaatverandering zorgt voor steeds extremer weer. Daarnaast gebruiken mensen steeds meer water. Deze combinatie zorgt ervoor dat niet iedereen altijd voldoende schoon water heeft, vooral niet tijdens natuurrampen door droogte en extreme regenval. Dit heeft effecten op zowel ecosystemen als economische activiteiten, van voedselproductie tot toerisme. Maar ook drinkwatervoorziening komt hierdoor steeds verder in gevaar, zelfs in natte gebieden zoals Nederland.

De opzet van de Masterclass

Het principe Waterzekerheid is er op gericht om de leefbaarheid in een gebied op peil te houden of te herstellen, zowel voor waterbeschikbaarheid, weerstand tegen extreem weer en kansen voor sociaaleconomische ontwikkeling en voedselvoorziening. In deze masterclass bekijk je Water Security elke bijeenkomst vanuit een andere hoek: vanuit de gevolgen van klimaatverandering, vanuit de samenwerkingskansen tussen overheden en de bevolking, en vanuit de economie. Aansluitend pas je je nieuwe inzichten elke keer toe op je eigen project, in een gebied ergens op de wereld waar Waterzekerheid een probleem is, nu of in de toekomst.

De masterclass is ontwikkeld vanuit de opleiding Aarde, Economie en Duurzaamheid, maar geschikt voor iedereen met interesse in deze thematiek!

Om het certificaat te behalen dat gekoppeld is aan deze Masterclass, is het van belang dat je alle bijeenkomsten aanwezig bent en een eindpresentatie geeft. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt kan het certificaat helaas niet worden verstrekt.

 

Data en tijden

 • Wo 12 April 13:30 – 17:00 Anne van Loon: waterzekerheid vanuit hydrologisch perspectief
 • Wo 19 April 13:30 – 17:00 Johanna Koehler: waterzekerheid vanuit beleidsperspectief
 • Wo 10 May 13:30 – 17:00 Marije Schaafsma: waterzekerheid vanuit economisch perspectief
 • Wo 17 May 13:30 – 16:00 Presentaties van de zelf onderzochte casussen

Meld je nu aan!

 • Gegevens leerling

 • Voor noodgevallen
 • Factuurgegevens

  LET OP: De school wordt gefactureerd voor deelname. – Deelname is gratis als jouw school lid is van Bètapartners, voor overige leerlingen €75 - Bij annulering binnen een week of een no-show, wordt de activiteit wél gefactureerd: €35 voor Bètapartners leerlingen en €75 voor niet-Bètapartners leerlingen. – Zorg dat je vooraf goedkeuring hebt m.b.t. de betaling van de factuur. – Geef hieronder de naam en contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor de betaling van de factuur (bijv financiële medewerker school)
 • Privacyverklaring

  In deze Privacyverklaring staat beschreven hoe Bètapartners jouw persoonsgegevens verwerkt. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt of die wij via onze website(s) verkrijgen. Zie https://www.betapartners.nl/privacy/ voor de voorwaarden.