Materialenmarkt

Momenteel wordt er gewerkt aan vernieuwde materialenmarkt. Onderstaande informatie kan verouderd zijn.

Zoek en Filter

  • Vak

Op deze pagina kunt u de materialenmarkt vinden. In het linkermenu kunt een keuze maken. Deze bestaan uit lesbrieven, Leskisten en online onderwijs die u zelf in de klas kunt geven.

 

Lesbrieven:
In de loop van de jaren hebben docenten van Bètapartnersscholen talloze materialen en lesbrieven ontwikkeld voor bètaonderwijs op havo en vwo. Deze materialen zijn vrij beschikbaar voor alle docenten die hier gebruik van willen maken.

 

Leskisten:
Leskisten zijn min of meer kant-en-klare lespakketten met lesbrieven, opdrachten en materialen om de lesstof mee te verrijken. Het gaat vaak om kostbaar materiaal dat scholen maar één keer per jaar gebruiken, maar wel een belangrijke aanvulling vormt op de lessen. Het Leskistenaanbod van Bètapartners is samengesteld om aan te sluiten bij bestaande lesmodules, vooral voor NLT, maar ook voor andere vakken. Aan het gebruik van de Leskisten zijn geen kosten verbonden.


Online onderwijs:

Online labs zijn proefopstellingen op een universiteit of onderzoeksinstituut die online toegankelijk zijn, waardoor het mogelijk is om vanuit school of vanuit huis te experimenteren en te meten. De verkregen data kan worden gebruikt bij het maken van (huiswerk)opdrachten.


Zelf lesmaterialen aanbieden op de materialenmarkt? 

Heeft u een leuke en informatieve module ontwikkeld en wilt u graag deze delen met andere docenten? Geef het door via dit formulier.