Lesbrieven en materialen vóór docenten dóór docenten

Meet the Boss

Op het Regius College doen wij al een aantal jaar met veel enthousiasme met havo 4-klassen mee aan de door Jet-Net georganiseerde debatwedstrijd ‘Meet the Boss’. Tijdens deze debatwedstrijd nemen leerlingen van verschillende scholen het tegen elkaar en een topmanager van een Jet-Net bedrijf op. Waarom vinden wij debatteren over techniek nuttig? Door te debatteren leren leerlingen om goed te presenteren, te argumenteren en improviseren en na te denken over maatschappelijk relevante onderwerpen. Daarnaast is het wedstrijdelement ontzettend motiverend en zorgt het voor eenheid in de klas. De voorbereiding van het project vindt bij ons in de lessen Nederlands plaats en vormt een fantastische opstap naar het schoolexamen mondelinge taalvaardigheid.