Vakbijeenkomsten /

Mini-symposium: Laat je inspireren door de Coderclass

Met docenten en schoolleiders bespreken we ervaringen met sterk gedifferentieerd informatica-onderwijs, badges en leerlijnen. Wat biedt dit de leerlingen, wat vraagt dit van docenten en de organisatie op de school. Met schoolleiders bespreken we hoe je het vak informatica in verschillende vormen kunt aanbieden in het licht van het tekort aan docenten.

Er zijn twee parallelle sessies, voor docenten en voor schoolleiders.

Sessie voor docenten
In de docentensessie delen de informatica docenten (en TOA!) van het Metis hun ervaringen met de Coderclass. De leerlingen volgen dit speciale modulaire programma van brugklas tot examenklas in hun eigen tempo, en kiezen -naast de gemeenschappelijke basis- hun eigen leerlijn. Ze zijn daarbij niet gebonden aan een leerjaar of schooltype (HAVO/VWO). Het “goed” afronden van een module wordt beloond met een badge; deze geeft toegang tot een keuze aan vervolgmodules. Er is inmiddels een ruim aanbod aan modules, met doorlopende leerlijnen met meerdere “levels” voor de belangrijke thema’s. Daarnaast doen de leerlingen mee aan speciale activiteiten en projecten.

Besproken wordt wat we hiervan kunnen leren voor het “normale” onderwijs in informatica en digitale geletterdheid.

Sessie voor schoolleiders
Parallel aan de sessie voor docenten is er een sessie voor schoolleiders. Daarbij komen onder meer de volgende vragen aan de orde:

* help – mijn informatica-docent gaat met pensioen!

* hoe biedt je het vak informatica aan als je (nog) geen informatica-docent hebt?

* je denkt erover informatica of digitale geletterdheid aan te bieden – maar je wilt voorzichtig beginnen; hoe doe je dat?

* wat betekent hybride docentschap voor de school?

* hoe leiden we informatica docenten op?

* hoe organiseer je begeleiding en ondersteuning van beginnende docenten?

Als deze vragen bij jou schoolleiding/teamleider leven, wijs ze dan op deze bijeenkomst!

Avondprogramma
Na de maaltijd zijn er rondleidingen in de informatica-vleugel van het Metis, en is er een “markt” met stands van allerlei organisaties die informatica op school ondersteunen. Hierbij is er veel ruimte voor “netwerken” en informele contacten.

Het programma wordt feestelijk afgesloten onder het genot van een hapje en een drankje.

We volgen de corona-regels van het Metis Montessori Lyceum. Als door de corona-ontwikkelingen geen fysieke bijeenkomst mogelijk is op 14 oktober, dan stellen we deze bijeenkomst uit tot een moment dat het wel kan.

15:30 u ontvangst

16:00 u parallelsessies

  • docenten: Ervaringen met Coderclass op het Metis
  • schoolleiders: Hoe organiseer ik informatica op school

18:00 u maaltijd

18:45 u start avondprogramma

  • rondleidingen
  • informatiemarkt

19:30 u afscheid Eelco, kennismaking Jasper

20:00 u borrel

20:30 u einde