Materialenmarkt

Lesbrieven voor de derde klas

Modelleeropdracht: Het energieverbruik van vervoer

In deze praktische opdracht ontwerpen leerlingen zelf een Natuurkundig model in Coach. De opdracht neemt minimaal 8 SLU in beslag en is uit te breiden naar 14 SLU. In het eerste onderdeel volgen leerlingen een aantal ontwerpstappen om tot een basismodel te komen waarmee voor een willekeurig auto en een willekeurig parcours wordt berekend wat het energieverbruik is. In het tweede onderdeel wordt dit model gebruikt voor een analyse van de vervoerssector. In de laatste stap breiden leerlingen het model uit met een onderwerp dat ze zelf kunnen kiezen.

Meer informatie is beschikbaar in de bijlage.

Bijlage:
Modelleeropdracht Natuurkunde: Het energieverbruik van vervoer