Cursussen

Nascholing PWS

Binnenkort wordt er een nascholing PWS gegeven vanuit het Pre-University College van de Vrije Universiteit.

Doel van de nascholing

Bij het begeleiden van een profielwerkstuk wordt een beroep gedaan op de onderzoeksvaardigheden van de begeleidende docent. Omdat het doen van onderzoek voor de meeste docenten veelal niet (meer) tot hun dagelijkse praktijk behoort, kunnen basale onderzoeksvaardigheden weggezakt zijn. Onderdeel van de nascholing is daarom een opfriscursus waarin basale onderzoeksvaardigheden van de docent ‘opgefrist’ worden. Een ander onderdeel is de verdiepingscursus gericht op begeleiding en beoordeling. Want ook met het  bezit van voldoende onderzoeksvaardigheden vraagt het begeleiden en beoordelen van een profielwerkstuk weer andere vaardigheden van de docent. Gebaseerd op de theorie biedt de nascholing hiervoor praktische handvatten.

Doelgroep

De  nascholing is zowel bedoeld voor docenten die nog geen ervaring hebben met het begeleiden van een profielwerkstuk, als voor ervaren profielwerkstukbegeleiders die hun kennis willen delen, nieuwe inzichten willen opdoen en eigen routines willen staven aan huidige inzichten.

Inhoud opfriscursus

Tijdens de opfriscursus komen basale onderzoeksvaardigheden aan de orde die relevant zijn voor elke discipline. Er wordt stilgestaan bij het opstellen van een onderzoeksvraag, deelvragen en een hypothese. Hiernaast komen ook de universele eisen voor een goede onderzoeksopzet aan de orde: betrouwbaarheid en validiteit. Ook zal er stilgestaan worden bij de ingrediënten van een goede discussie en conclusie. De opfriscursus sluit aan bij de modules van de profielwerkstukstarter voor leerlingen.

Inhoud verdiepingscursus.

De verdiepingscursus bestaat uit twee dagdelen. Tijdens het eerste dagdeel wordt dieper ingegaan op de specifieke begeleiding van een profielwerkstuk. De nadruk zal liggen op het gebruik van effectieve feedback en hoe dat praktisch in te zetten. Daarna wordt ingezoomd door concreet per onderzoeksfase te kijken welk typen vragen of feedback in te zetten zijn tijdens de begeleiding van het PWS. Er zal steeds vanuit de theorie geoefend worden aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden. Hierdoor krijgt u nuttige handvatten mee om het PWS goed te kunnen begeleiden en daarmee het denkproces van uw leerlingen te versterken.

Tijdens het tweede dagdeel worden eisen van de universiteit aan goed onderzoek verbonden met de beoordeling en passende presentatievormen van een PWS. Welke mogelijkheden zijn er bij het maken van een beoordelingsmodel of rubric? Welke presentatievormen zijn er mogelijk die goed aansluiten bij de doelstellingen van de eigen school met het PWS? Daarnaast worden good practices uitgewisseld om van elkaar te leren en te inspireren. U gaat naar huis met verschillende formats voor de beoordeling van een PWS en concrete ideeën voor presentatievormen.

Locatie, data en tijden opfriscursus (dezelfde cursus op vier verschillende scholen gegeven)

Erfgooiers College, Huizen, Dinsdag  21 januari 2020;
Kennemer College, Beverwijk, Donderdag 30 januari 2020;
Metis Montessori Lyceum, Amsterdam, Dinsdag 4 februari 2020;
Oscar Romero, Hoorn, Dinsdag 11 februari 2020.

Aanvang:        14:00-17:00u;
Inloop:            15 minuten voor aanvang van de cursus.

Data en tijden verdiepingscursus op de VU

Effectieve feedback en begeleiding PWS, Dinsdag 10 maart 2020, 14:00-17:00 uur
Presentatievormen en beoordelen PWS, Dinsdag 24 maart 2020, 14:00-17:00 uur

Kosten

Kosten opfriscursus:
– lid van het PUC: 125 euro per persoon
– geen lid van het PUC: 150 euro per persoon
Kosten verdiepingscursus: (Dit geeft toegang tot beide middagen. De middagen kunnen los van elkaar gevolgd worden. Indien besloten wordt slechts 1 middag te volgen blijven de kosten 125 euro/150 euro.)
– lid van het PUC: 125 euro per persoon.
– geen lid van het PUC: 150 euro per persoon.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het volgende Google Form in te vullen:
https://fd20.formdesk.com/onderwijscentrumVU/inschrijving_pws2020).
De deadline voor aanmelding is: 20 december 2019.

Het maximaal aantal deelnemers voor de opfriscursus is 60. Het maximum aantal deelnemers voor het eerste dagdeel van de verdiepingscursus is 30 en voor het tweede dagdeel 25. Wanneer het aantal aanmeldingen meer is dan het maximaal aantal deelnemers wordt voorrang gegeven aan docenten die lesgeven op het VWO en wordt er voor gezorgd dat het aantal docenten dat deelneemt eerlijk verdeeld is over de deelnemende scholen. Wanneer u zich aanmeldt, hoort u begin januari of u ook daadwerkelijk kunt deelnemen.