Docenten Cursussen

Nascholing begeleiding onderzoeks-PWS

Binnenkort wordt er een nascholing PWS gegeven vanuit het Pre-University College van de Vrije Universiteit.

Doel van de nascholing

Bij het begeleiden van een profielwerkstuk wordt een beroep gedaan op de onderzoeksvaardigheden van de begeleidende docent. Omdat het doen van onderzoek voor de meeste docenten veelal niet (meer) tot hun dagelijkse praktijk behoort, kunnen basale onderzoeksvaardigheden weggezakt zijn. Onderdeel van de nascholing is daarom een opfriscursus waarin basale onderzoeksvaardigheden van de docent ‘opgefrist’ worden. Een ander onderdeel is de verdiepingscursus gericht op begeleiding en beoordeling. Want ook met het bezit van voldoende onderzoek vaardigheden vraagt het begeleiden en beoordelen van een profielwerkstuk weer andere vaardigheden van de docent. Gebaseerd op de theorie biedt de nascholing hiervoor praktische handvatten.

Doelgroep

De nascholing is zowel bedoeld voor docenten die nog geen ervaring hebben met het begeleiden van een profielwerkstuk, als voor ervaren profielwerkstukbegeleiders die hun kennis willen delen, nieuwe inzichten willen opdoen en eigen routines willen staven aan huidige inzichten. Zowel de opfris- als de verdiepingscursus is gericht op een PWS op vwo-niveau.

 

Inhoud opfriscursus

Tijdens de opfriscursus komen basale onderzoeksvaardigheden aan de orde die relevant zijn voor elke discipline. Er wordt stilgestaan bij het opstellen van een onderzoeksvraag, deelvragen en een hypothese. Hiernaast komen ook de universele eisen voor een goede onderzoeksopzet aan de orde: betrouwbaarheid en validiteit. Ook zal er stilgestaan worden bij de ingrediënten van een goede discussie en conclusie. De opfriscursus sluit aan bij de modules van de profielwerkstukstarter voor leerlingen en duurt een dagdeel.

Inhoud verdiepingscursus.

De verdiepingscursus bestaat uit twee dagdelen. Tijdens het eerste dagdeel wordt dieper ingegaan op de specifieke begeleiding van een profielwerkstuk. De nadruk zal liggen op het gebruik van effectieve feedback en hoe dat praktisch in te zetten. Daarna wordt ingezoomd door concreet per onderzoeksfase te kijken welk typen vragen of feedback in te zetten zijn tijdens de begeleiding van het PWS. Er zal steeds vanuit de theorie geoefend worden aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden. Hierdoor krijgt u nuttige handvatten mee om het PWS goed te kunnen begeleiden en daarmee het denkproces van uw leerlingen te versterken.

Tijdens het tweede dagdeel worden eisen van de universiteit aan goed onderzoek verbonden met de beoordeling en passende presentatievormen van een PWS. Welke mogelijkheden zijn er bij het maken van een beoordelingsmodel of rubric? Welke presentatievormen zijn er mogelijk die goed aansluiten bij de doelstellingen van de eigen school met het PWS? Daarnaast worden good practices uitgewisseld om van elkaar te leren en te inspireren. U gaat naar huis met verschillende formats voor de beoordeling van een PWS en concrete ideeën voor presentatievormen.

Data en tijden opfriscursus

De opfriscursus zal voorlopig online gegeven worden. Wij houden de ontwikkelingen rondom het covid-19 virus goed in de gaten. Mocht de situatie dusdanig veranderen dat het veilig is om de cursus fysiek te geven, kunnen wij dit wellicht wijzigen. De volgende data en tijden staan wel vast:

Maandag 24 januari, 14.00-17.00. Online via Zoom

Woensdag 2 februari, 14.00-17.00. Online via Zoom

Donderdag 17 februari, 14.00-17.00. Fysiek op het Keizer Karel College te Amstelveen

Data en tijden verdiepingscursus op de VU

De verdiepingscursus zal voorlopig online gegeven worden. Wij houden de ontwikkelingen rondom het covid-19 virus goed in de gaten. Mocht de situatie dusdanig veranderen dat het veilig is om de cursus fysiek te geven, kunnen wij dit wellicht wijzigen. De volgende data en tijden staan wel vast:

Effectieve feedback en begeleiding PWS, dinsdag 1 maart 2021, 14.00 – 17.00. Online via Zoom

Presentatievormen en beoordelen PWS, dinsdag 22 maart 2021, 14.00 – 17.00. Fysiek op de VU Campus

 

Kosten (als jouw school geen lid is van het Pre-University College)

Kosten opfriscursus:

150 euro per persoon

Kosten verdiepingscursus:

150 euro per persoon (Dit geeft toegang tot beide middagen. De middagen kunnen los van elkaar gevolgd worden. Indien besloten wordt slechts 1 middag te volgen blijven de kosten 150 euro.)

 

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar Marleen van der Meer (M.c.a.vandermeer@vu.nl). Je krijgt dan vervolgens een link toegestuurd, waarmee je je kunt inschrijven.

De deadline voor aanmelding is: 24 december 2021.

Het maximaal aantal deelnemers voor de opfriscursus is 60. Het maximum aantal deelnemers voor het eerste dagdeel van de verdiepingscursus is 40. Aanmelders horen uiterlijk eind januari of je ook daadwerkelijk kunt deelnemen.

 

Extra:

Voor alle docenten die bezig/geïnteresseerd zijn in het profielwerkstuk: Naast deze nascholing, is er ook een online platform ontwikkeld door Bètapartners, Pre University College, VU en UvA met allerlei tips & tricks voor leerlingen: www.profielwerkstuk.nl. Voor alle fasen van het PWS zijn handvaten en modules te vinden, neem vooral eens een kijkje!