• Doelgroep:
 • Docenten
 • Cursussen

  Nascholing begeleiding onderzoeks-PWS

  Data en tijden basiscursus

  Erfgooiers College, Huizen, Dinsdag  21 januari 2020;
  Kennemer College, Beverwijk, Donderdag 30 januari 2020;
  Metis Montessori Lyceum, Amsterdam, Dinsdag 4 februari 2020;
  Oscar Romero, Hoorn, Dinsdag 11 februari 2020.

  Aanvang:        14:00-17:00u;
  Inloop:            15 minuten voor aanvang van de cursus.

  Data en tijden verdiepingscursus op de VU

  Effectieve feedback en begeleiding PWS, Dinsdag 10 maart 2020, 14:00-17:00 uur
  Presentatievormen en beoordelen PWS, Dinsdag 24 maart 2020, 14:00-17:00 uur

  Doel van de nascholing

  In deze cursus die georganiseerd woord door het Pré-University College van de VU wordt enerzijds gewerkt aan het aanscherpen van de eigen onderzoeksvaardigheden en anderzijds besteden we aandacht aan de manier waarop leerlingen begeleid kunnen worden. Diverse soorten onderzoeken en de onderzoeksfasen worden doorgenomen en aan de hand van praktijkvoorbeelden besproken. De rol van de docent bij de begeleiding wordt behandeld met ook aandacht voor manieren van feedback en beoordeling.

  We behandelen: wat is onderzoek doen en welke soorten onderzoek zijn er; het opstellen van de onderzoeksvraag met eventuele hoofd- en deelvragen en de hypothese; bronnenonderzoek met praktische tips voor toegang tot literatuur; betrouwbaarheid en validiteit; de inhoud van een goede discussie.

  Doorgenomen wordt op welke manier leerlingen kunnen worden begeleid, en hoe effectieve feedback kan worden gegeven. Er wordt concreet per onderzoeksfase gekeken welke typen vragen of feedback in te zetten zijn.

  In de verdiepingscursus wordt ingegaan op beoordeling in de diverse fasen van het PWS-traject en de mogelijke manieren om de resultaten te presenteren. De deelnemer zal voorbeelden van presentatievormen en aanpak van beoordeling mee nemen naar de eigen praktijk.

  De opfriscursus sluit aan bij de modules van de profielwerkstukstarter voor leerlingen.

  Doelgroep

  Zowel startende als ervaren PWS-begeleiders van alle vakken kunnen met deze cursus hun vaardigheden in het doen van onderzoek en begeleiden verbeteren. Startende begeleiders leggen een basis door het doornemen van de fasen, ervaren begeleiders kunnen hun ervaringen toetsen en met de andere docenten leren in het uitwisselen van ervaringen.

  Inhoud opfriscursus

  Na afloop van de middag heeft de docent:

  1. een overzicht van de veel gemaakte fouten bij het opstellen van een onderzoeksvraag.
  1. een handreiking gekregen hoe leerlingen te helpen bij het opstellen van een goede onderzoeksvraag.
  1. kennis van de eisen waaraan een goede deelvraag dient te voldoen.
  1. een beter inzicht in wat een hypothese is en waaraan een hypothese moet voldoen.
  1. een beter beeld over de functie van onderzoek
  2. de verschillen tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek
  1. een handreiking gekregen om betrouwbaarheid, validiteit en ceteris paribus zodanig aan leerlingen uit te leggen dat leerlingen hun eigen geplande onderzoek kunnen toetsen en verbeteren.
  1. helder voor ogen waar een goede discussie en conclusie aan moeten voldoen.
  2. een handreiking gekregen om de leerlingen te helpen bij het gebruik van bronnen.


  Inhoud verdiepingscursus

  Tijdens het tweede dagdeel worden de eisen die gesteld worden aan goed onderzoek doorgenomen, daarbij wordt ook gekeken naar de eisen die in het vervolgonderwijs worden gesteld. Welke mogelijkheden zijn er bij het maken van een beoordelingsmodel of rubric? Welke presentatievormen zijn er mogelijk die goed aansluiten bij de doelstellingen van de eigen school met het PWS? Daarnaast worden good practices uitgewisseld om van elkaar te leren en te inspireren. U gaat naar huis met verschillende formats voor de beoordeling van een PWS en concrete ideeën voor presentatievormen.

  Kosten

  Kosten opfriscursus:
  – lid van het PUC: 125 euro per persoon
  – geen lid van het PUC: 150 euro per persoon
  Kosten verdiepingscursus: (Dit geeft toegang tot beide middagen. De middagen kunnen los van elkaar gevolgd worden. Indien besloten wordt slechts 1 middag te volgen blijven de kosten 125 euro/150 euro.)
  – lid van het PUC: 125 euro per persoon.
  – geen lid van het PUC: 150 euro per persoon.

  Aanmelden

  U kunt zich aanmelden door het volgende Google Form in te vullen:
  https://fd20.formdesk.com/onderwijscentrumVU/inschrijving_pws2020).
  De deadline voor aanmelding is: 20 december 2019.

  Het maximaal aantal deelnemers voor de opfriscursus is 60. Het maximum aantal deelnemers voor het eerste dagdeel van de verdiepingscursus is 30 en voor het tweede dagdeel 25. Wanneer het aantal aanmeldingen meer is dan het maximaal aantal deelnemers wordt voorrang gegeven aan docenten die lesgeven op het VWO en wordt er voor gezorgd dat het aantal docenten dat deelneemt eerlijk verdeeld is over de deelnemende scholen. Wanneer u zich aanmeldt, hoort u begin januari of u ook daadwerkelijk kunt deelnemen.