Netwerkbijeenkomst: Argumenteren en SPA+

Netwerkbijeenkomst: Argumenteren en SPA+

Het afgelopen jaar is vanuit Bètapartners lesmateriaal ontwikkeld binnen de thema’s Groene Chemie en Argumenteren. In een van de ontwikkelde modules (Argumenteren kun je leren) gaan leerlingen aan de slag met argumenteren aan de hand van het (vereenvoudigde) model van Toulmin. In het verlengde hiervan wordt in samenwerking met SLO op woensdag 4 oktober 2017 een bijeenkomst georganiseerd voor VO-docenten over Argumenteren en SPA+.

De vakoverstijgende bijeenkomst vindt plaats op de HvA en zal er ongeveer als volgt uit zien:

– 16.15-16.30 Inloop met koffie en thee
– 16.30-17.30 Workshop deel 1: Wat is de SPA+?
– 17.30-18.15 Diner
– 18.15-19.30 Workshop deel 2: Wat kunnen we met de SPA+?

Voor het 2de deel van de workshop is het handig om eigen (les)materiaal mee te nemen waarin argumenteren een duidelijke rol speelt.

De Systematische Probleem Aanpak Plus (SPA+) is een methode die leerlingen kunnen gebruiken bij het beantwoorden van ‘leg uit’-, ‘verklaar’- en ‘beredeneer’-opgaven in boeken, toetsen en examens. Deze aanpak is gebaseerd op een eenvoudig schema (Toulmin) van een redenering met drie componenten: data, verbinding/onderbouwing/rechtvaardiging en conclusie/stelling.

         

Vereenvoudigd argumentatiemodel van Toulmin

De methode voert in zes stappen van een opgave naar een volledige redenering. Tijdens deze netwerkbijeenkomst zal ingegaan worden op deze methode en gaan deelnemers zelf aan de slag. Meer informatie over deze netwerkbijeenkomst volgt aan het begin van het komende schooljaar.

De inschrijving is gesloten!