Netwerkbijeenkomst informatica: Domein Grondslagen in het nieuwe examenprogramma

Netwerkbijeenkomst informatica: Domein Grondslagen in het nieuwe examenprogramma

Domein B in het nieuwe examenprogramma informatica, Grondslagen, bevat de onderwerpen: algoritmen, datastructuren,  automaten en grammatica’s. Voor veel docenten zijn dit nieuwe en mogelijk lastige onderwerpen. In universitaire curricula worden deze onderwerpen vaak erg abstract benaderd, waardoor het voor docenten lastig kan zijn om deze onderwerpen in het eigen onderwijs te behandelen. De SLO-handreiking (in voorbereiding) probeert een brug te slaan tussen de eisen van dit grondslagen-domein en de mogelijkheden voor het VO-onderwijs.

In deze netwerkbijeenkomst gaan we aan de hand van deze SLO-handreiking dieper in op de genoemde onderwerpen. We proberen samen met de aanwezige docenten onderwijsvormen (inclusief toetsvormen) te vinden voor deze onderwerpen die aansluiten bij hun leerlingen en bij de rest van hun onderwijsprogramma.

Programma

16:00-16:30 u Inleiding en uitleg domein grondslagen (leerdoelen, SLO-handreiking) – Eelco Dijkstra
16:30-18:00 u Brainstorm onderwijsvormen algoritmen; datastructuren; automaten; grammatica’s
18:00-18:30 u Warme maaltijd
18:30-19:30 u Presentatie en evaluatie brainstorm-resultaten
19:30-20:00 u Actuele ontwikkelingen rond het vak informatica

 

De inschrijving is gesloten!