Netwerkbijeenkomsten /

Netwerkbijeenkomst Ioniserende Straling

Deze netwerkbijeenkomst is bedoeld voor docenten natuurkunde Havo en Vwo, en TOA’s die zich in hun lessen bezighouden met onderwerpen zoals ioniserende straling, geluid, ultra-geluid en magnetisme. Deze bijeenkomst is zeer geschikt voor docenten die deze onderwerpen op een minder abstracte manier willen aanbieden door middel van enthousiasmerende werkvormen, practica en opdrachten.

Tijdens deze netwerkbijeenkomst zijn we te gast bij de hbo-opleiding Medisch Beeldvormende & Radiotherapeutische Technieken (MBRT) aan hogeschool Inholland in Haarlem. Inholland organiseert regelmatig Show & Share dagen waarbij ze collega’s van andere afdelingen uitnodigen om een kijkje te nemen achter de schermen van een andere opleiding. Deze keer opent de opleiding MBRT haar deuren speciaal voor VO-docenten!

Als docent spelen jullie een belangrijke rol in de studiekeuze van de leerling. Het is daarom belangrijk om een goed beeld te hebben welke kanten je allemaal op kan. Tijdens deze bijeenkomst wordt goed zichtbaar hoe natuurkunde wordt ingezet in de zorg, waar mens en techniek samenkomen.

Daarnaast is het ook belangrijk om te zorgen dat de aansluiting van VO en HO op deze relevante onderwerpen in orde is. In het 1e studiejaar wordt natuurkundeonderwijs op het vlak van ioniserende straling, geluid en ultra-geluid en magnetisme herhaald, en wordt dit gekoppeld aan de toepassing bij radiologie, echografie, bestraling etc.

Rondleiding

In het eerste deel van de bijeenkomst krijgen we een rondleiding in het MBRT skillslab. Studenten en docenten van de opleidingen leiden ons langs de apparatuur waar ze in de opleiding mee aan de slag gaan:

–         2 röntgenkamers met röntgenbuizen

–         1 CT-scanner

–         1 gamma-camera

–         1 virtueel bestralingssysteem (met 3D-functionaliteit)

–         Diverse echo-apparaten

–         Meetapparatuur voor ioniserende straling

Uitwisseling van best practices – hoe behandel je ioniserende straling op een enthousiasmerende manier?

De docenten fysica van de opleiding MBRT gaan graag met jullie in gesprek over de manier waarop je met ioniserende straling en magnetisme in de les aan de slag kunt gaan. De vraag die centraal staat is ‘Hoe kun je deze onderwerpen op een enthousiasmerende en minder abstracte manier in de les behandelen?’. Wat zijn geschikte werkvormen? Wat zijn leuke opdrachten? De opleiding zal zelf demonstraties en werkvormen laten zien en bespreken, maar jullie inbreng is daarbij ook zeer gewenst. Jullie worden van harte uitgenodigd om eigen voorbeelden en ervaringen mee te nemen en te delen met de groep!

13.30 – 14.00 u Inloop met koffie en thee

14.00 – 14.30 u Opening Show &Share Inholland Haarlem (facultatief)

14.30 – 15.30 u Rondleiding MBRT skillslab

15.30 – 15.45 u Pauze

15.45 – 16.30 u Uitwisselen best practices van werkvormen over ioniserende straling

16.30 – 17.00 u Afsluiter met borrel, hapjes en optreden Rowann

De inschrijving is gesloten.