Netwerkbijeenkomst: van Molecuul tot Mens

Netwerkbijeenkomst: van Molecuul tot Mens

De NLT module Medicijnen voor 5 of 6 vwo: van Molecuul tot Mens (2107-05-VD1D2) is op 21 juni 2017 gehercertificeerd. Daarom organiseren de VU / het Vaksteunpunt NLT Amsterdam samen met de onderzoekers van de BETA faculteit een nascholing op woensdag 11 oktober 2017.

De module bevindt zich op het snijvlak van de biologie en de scheikunde. De werking van medicijnen gaat namelijk over de interactie tussen relatief kleine moleculen (in het geval van biologicals aardig groot) en grote moleculen (eiwitten) in het lichaam. Het hoe en waarom van deze moleculaire interactie met het gewenste biologisch effect (en eventuele bijwerking) wordt in deze module uitgelegd (farmacodynamiek).

Behalve naar de werking van het geneesmiddel, wordt ook gekeken wat het lichaam met het geneesmiddel doet: hoe wordt het omgezet en uitgescheiden?

Er zijn veel keuzemogelijkheden in de module: u kunt inzoomen op het uitrekenen van de benodigde dosis maar ook de geschiedenis van de farmacie induiken. U kunt inzoomen op de werking en veel chemisch rekenen, maar ook kiezen voor het uitvoeren van practica. U kunt leerlingen aan de hand van verschillende casussen door de module laten gaan of een eindopdracht geven met een posterpresentatie. Kortom: voor elke school wat wils.

Tijdens de nascholing volgt u een hoorcollege van prof.dr.J.E. (Jacqueline) van Muijlwijk-Koezen waarin de update zal worden besproken en komen er moderne ontwikkelingen vanuit het vakgebied aan de orde.

In een werkcollege wordt een onderdeel van de module toegelicht en geoefend. Tot slot gaat u zelf het lab in om uw praktische vaardigheden te toetsen.

De inschrijving is gesloten.