Netwerkbijeenkomsten /

TOA netwerkbijeenkomst: Practica op de Hogeschool van Amsterdam

Op woensdag 23 mei 2018 werd een TOA-netwerkbijeenkomst georganiseerd in samenwerking met de lerarenopleiding Natuur- en Scheikunde van de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens deze middag leren we over (begrips)practica op de HvA en gaan we zelf aan de slag met Natuur- en Scheikunde practica rondom het thema sensoren.

We starten met een introductie over (begrips)practica op de HvA door Wouter Spaan, lerarenopleider en vakdidacticus natuurkunde aan de HvA en mede-auteur van ShowdeFysica. Praktisch werk ligt middenin zijn interessegebied. Vanaf volgend jaar gaat hij een flink deel van zijn tijd besteden aan onderzoek hiernaar.

Begripspractica kun je op veel verschillende manieren inzetten. Doel is altijd om leerlingen de achterliggende theorie te laten begrijpen en ze die theorie te laten koppelen aan waarneembare verschijnselen. In deze korte introductielezing laat hij twee manieren zien waarop we dat op HvA proberen te bewerkstelligen.
Vervolgens maken we een ronde langs diverse practicumwerkruimten.

In de werkrondes die hierop volgen ga je zelf aan de slag met natuur- of scheikundepractica, waarbij een (Vernier) sensor nodig is. Zo kun je bij scheikunde gebruik maken van o.a. de druppelteller met ORP-sensor, de gaschromatograaf en een (fluorescentie)spectrometer. Ook kun je een microschaal synthese uitvoeren m.b.v. MicroChem.
Bij natuurkunde kun je o.a. kennismaken met de Vernier rijbaan, draaihoeksensor, magneetveldsensor en geluidsensor. Ook worden de Arduino en micro:bit ingezet als meetinstrument.

In een nabespreking presenteert Anna Los haar toekomstideeën bij het Bètapartners ToaNetwerk NH&Fl en verzamelt hierbij jullie inbreng.

 

Bron Afbeelding:

https://www.slideshare.net/jcu/uitdagende-practica-van-kookboek-naar-eigen-onderzoek

12:55 u Inloop met koffie /thee

13:10 u Welkom en voorstellen

13:25 u ‘(Begrips)practica op de HvA’ door Wouter Spaan, docent HvA

13:50 u Tijd voor vragen /discussie

14:00 u Ronde langs HvA practicumwerkruimten

14:25 u Werkronde 1 (diverse opstellingen Na / Sk)

15:25 u Pauze

15:45 u Werkronde 2 (diverse opstellingen Na / Sk)

16:45 u Nabespreking en info ToaNetwerk Bètapartners door Anna Los

17:15 u Maaltijd

18:10 u Einde programma