Netwerkbijeenkomsten /

Netwerkbijeenkomst: Wiskunde en Programmeren

 Het leren programmeren en met name ‘computational thinking’ staan momenteel sterk in de belangstelling. Sommigen pleiten voor een nieuw vak, ook op de basisschool. Anderen willen eerst nagaan wat de mogelijkheden zijn om aan te sluiten bij bestaande vakken als wiskunde.

Programma

Allereerst geeft Jos Tolboom van het SLO een kort overzicht van de wensen en initiatieven op scholen en bij de overheid op het gebied van programmeren. Daarna presenteren Benny Aalders en Vincent Velthuizen hun plan voor het integreren van programmeren in de wiskundelessen. Zij geven daarbij praktische oefeningen: neem daarom een Grafische Rekenmachine mee!

Na de maaltijd tilt Anne Kaldewaij een en ander op een hoger plan met een voordracht over de wiskundige aspecten van het ontwerpen van algoritmen. Het blijkt dat de wiskundige basis (je zou het een axiomastelsel kunnen noemen) eenvoudig te beschrijven is. Met behulp van deze basis kun je vlot algoritmen ontwerpen. Een aardig voorbeeld is het beroemdheidsprobleem, waarbij een beroemdheid wordt gekarakteriseerd door de volgende eigenschappen:

– iedereen kent de beroemdheid

– de beroemdheid kent niemand

Hoe kun je nu efficiënt bepalen of in een groot gezelschap een beroemdheid aanwezig is?

Doelen

Inzicht krijgen over hoe programmeren in de wiskundelessen kan worden geïntegreerd en leren over de wiskundige basis van het programmeren.

Programma:
16:15 u  Ontvangst
16:30 u  Computational Thinking: de stand van zaken – Jos Tolboom (SLO)
16:45 u  Het programmeren van wiskunde- Benny Aalders en Vincent Velthuizen (RUG)
18:00 u  Maaltijd
19:00 u  De wiskunde van het programmeren- Anne Kaldewaij (Gemeentelijk Gymnasium)
20:30 u  Afsluiting

 

De inschrijving is gesloten.