Nieuw! Online én vroegtijdig wiskundedeficiënties wegwerken

Voor scholieren of hbo-studenten die al in het voorjaar willen weten of ze in september aan hun universitaire studie kunnen beginnen, heeft de UvA iets nieuws!

De e-Wintercursus wiskunde A of B: een online cursus van het Korteweg – de Vries Instituut in februari en maart, met afsluitend in april het toelatingsexamen. Afgelopen jaren bleek er veel vraag naar een cursus eerder in het jaar én naar een digitale variant. Deze twee wensen combineren we in de e-Wintercursus.

Een goede voorbereiding op het examen

  • De cursus biedt een digitale leer-, oefen- en toetsomgeving waarin deelnemers zelf aan de slag gaan om de stof onder de knie te krijgen. Ze kunnen hierdoor zoveel oefenen en herhalen als ze willen;
  • Deelnemers volgen de cursus naast hun school of studie, maar door de vaste weekschema’s hebben ze een duidelijke leidraad en planning;
  • Docenten zijn op continue basis aanwezig in het vragenforum en één keer per week kunnen deelnemers persoonlijk vragen stellen aan de docenten;
  • 1 à 2 weken voor het examen is er een fysieke voorbereidingsbijeenkomst van een halve dag.

 

Kortom, deelnemers worden nauwgezet begeleid om de slagingskans zo groot mogelijk te maken. De kosten bedragen € 395,- en zijn inclusief syllabus en toelatingsexamen.

Meer informatie over de wiskundedeficiëntiecursussen

28-nov-2019