Nieuwe beleidsagenda Bètapartners

Bètapartners heeft een nieuwe beleidsagenda voor de periode 2017-2022. De hoofddoelstelling blijft het toerusten van leerlingen voor het maken van een bewuste bètakeuze, op basis van inhoudelijke ervaringen en inzichten, en daarmee het studiesucces verhogen. Verder richten we ons op het lerarentekort, maatschappelijke ontwikkelingen en de school als initiatiefnemer. Bekijk de Beleidsagenda Bètapartners 2017-2022.

16-jan-2018