Nieuws

Lees hier de terugblikken en vind hier het nieuwsbriefarchief.

Terugblik Vakbijeenkomst Taalgerichte vakdidactiek voor bètadocenten

In een goedbezochte bijeenkomst met docenten Biologie, Scheikunde, Natuurkunde en Wiskunde en enkele anderen uit het onderwijsveld hebben we de mogelijkheden om bij de bètavakken iets te doen aan taalvaardigheid doorgenomen. Deze bijeenkomst is georganiseerd in het kader van een verkenning naar taalvaardigheid en de…

Terugblik op de Excursie Nieuwkoopse Plassen

Ontspannen én leerzaam het schooljaar afsluiten, en dat was het!  De dag startte met een korte uitleg over de bijzonderheden van het gebied en het onderwijsprogramma Moeraskunde dat Natuurmonumenten heeft ontwikkeld. Daarna zijn we snel het water op gegaan om de Nieuwkoopse Plassen te ontdekken. …

Terugblik TOA Ontwikkel Team van Bètapartners, 2021-2022

De start De laatste dinsdag van september ’21 kwam het Tot Ontwikkel Team van Bètapartners voor de eerste keer bij elkaar. TOT’s worden sinds ruim een jaar georganiseerd vanuit de NVON. Henriette Klein Bluemink was vanuit de NVON en als ervaren coördinator van de al jaren…

Terugblik op de VB De wiskundebrug van vwo naar universiteit

“Er kwam een mooie combinatie van mensen bijeen.” “De bijeenkomst was te kort, de discussie namelijk heel interessant.” Op donderdag 30 juni wisselden wiskundedocenten uit het voortgezet en hoger onderwijs samen met studenten ervaringen uit en werkten zo aan een betere aansluiting tussen VO en…

Bèta-didactisch onderzoek (leren) doen aan de VU

Als je geïnteresseerd bent in onderzoek (leren) doen, biedt de VU mogelijkheden om samen te verkennen of het echt wat voor jou is, waar je je onderzoek op zou kunnen richten, en om samen een aanvraag uit te werken. Wellicht heb je zelf allerlei ideeën….

Terugblik TOA voor TOA bijeenkomst

Op 2 juni was op het Pieter Nieuwland College in Amsterdam de TOA’s voor TOA’s bijeenkomst, de eerste fysieke na de covidbeperkingen. Velen van de aanwezigen hadden elkaar al regelmatig online gezien in de TOA-treffens en bij de afspraken met het TOA-kernteam. Het was fijn…

Taalvaardigheid: hoe kunnen álle vakken taalvaardigheid ondersteunen?

De taalvaardigheid van leerlingen gaat steeds verder achteruit. Elke docent kan hier wat aan doen! Volgend najaar organiseren we een bijeenkomst over schoolbreed taalbeleid voor schoolleiders/taalcoördinatoren én een training voor bètadocenten. Bètapartners is samen met AlfaGammapartners en externe partijen aan het verkennen wat we kunnen…

Terugblik op de excursie Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het was een ideale dag voor een excursie naar de Markermeerdijken met een groep Aardrijkskunde docenten. Op diverse plekken hadden we goed zicht op de werkzaamheden voor de versterkingen in het kader van het Hoogwater beschermingsprogramma. De sprekers / begeleiders van het Hoogheemraadschap en het HWBP hebben de…