Netwerkbijeenkomsten /

Netwerkbijeenkomst Informatica: NoSQL en Linked Data

De netwerkbijeenkomst Informatica van 24 januari 2019 staat in het teken van het keuzethema “Databases” van het nieuwe examenprogramma.

In dit keuzethema komen naast het relationele database-paradigma (SQL) ook andere soorten databases (“NoSQL”) aan bod. De exameneisen noemen bovendien Linked Data: dit is van belang als je data tussen databases wilt uitwisselen, als je databases wilt koppelen (Data Science), en om data in het web betekenis te geven.
In deze netwerkbijeenkomst behandelen we MongoDB als voorbeeld van een NoSQL database, en de principes van Linked Data. Deze onderwerpen behandelen we aan de hand van het lesmateriaal dat voor dit keuzethema ontwikkeld; dit is in een eerste testversie beschikbaar.

Na een inleiding over de principes gaan de deelnemers daarmee praktisch aan de slag.
(Het is dus belangrijk om een eigen laptop mee te nemen.)
Na deze bijeenkomst kunnen de deelnemers het lesmateriaal met hun leerlingen testen.

15:30 Ontvangst
16:00 Inleiding MongoDB, als NoSQL database
16:30 Aan de slag met MongoDB
17:30 Maaltijd
18:00 Inleiding Linked Data
18:30 Aan de slag met Linked Data
19:30 Actuele ontwikkelingen rond het vak Informatica
20:00 Afsluiting

De inschrijving is gesloten.