Netwerkbijeenkomsten /

Netwerkbijeenkomst: Onderwijs in duurzame ontwikkeling

Onderwijs in duurzame ontwikkeling: hoe pak je dat aan binnen je eigen onderwijs?

Op de meeste scholen wordt bij verscheidene vakken in lessen of projecten wel iets met – of aan – duurzaamheid gedaan. Er zijn voor en door scholen en in methodes al opdrachten, projecten en lessen ontwikkeld die docenten daarbij kunnen gebruiken. Het huidige (bèta) onderwijs kent tal van eindtermen die betrekking hebben op duurzaamheid en in de werelden en beroepen in de bèta en techniek is duurzaamheid bovendien niet meer weg te denken.

Naast duurzaamheid kennen we ook het begrip duurzame ontwikkeling. Hierbij draait het om “ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”.

Het onderwijs kan en moet ook een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling en dus aan het aanleren en bevorderen van duurzaam denken en handelen

Maar weten dat duurzame ontwikkeling noodzakelijk is, betekent niet automatisch ook weten hoe dat in het onderwijs en in de lessen te implementeren en in praktijk te brengen is.

Aeres Hogeschool Wageningen heeft daarom in samenwerking met middelbare scholen, onderzoekers van de Wageningen Universiteit en de Universiteit voor Humanistiek het UNESCO gedachtegoed van Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) vertaald naar – en gevat in –  zes didactische uitgangspunten en ontwerpcriteria voor het onderwijs. Op grond hiervan is ook een handreiking, een checklist en een scan LvDO ontwikkeld. Materiaal dat de docenten laat zien en handvatten biedt hoe ze LvDO integraal onderdeel kunnen maken van hun lessen en bijvoorbeeld O&O projecten.

In deze bijeenkomst laten Stan Frijters en Karen Laarveld je kennis maken met de uitgangspunten van Leren voor Duurzame Ontwikkeling en de kersverse “handreiking LvDO”. Deze is geschreven voor Technasia, maar goed te gebruiken voor alle scholen. Daarna gaan we concreet met het materiaal aan de slag. Jullie zullen een begin maken met het schrijven van een les of project voor de eigen praktijk waarin leren voor duurzame ontwikkeling optimaal tot zijn recht komt.

Ook zullen Imke Neelen en Nathalie Blommenstein (leerlingen V5 van het St. Michaël College) een korte presentatie geven over hun invulling van leren voor duurzame ontwikkeling, en is er de mogelijkheid om te kijken naar de biovergistings installatie.

15.30 – 16.00  Ontvangst
16.00 – 16.05  Introductie door Nick Vermeulen
16.05 – 17.00  Duurzame ontwikkeling door Stan Frijters (Aeres Hogeschool Wageningen) en Karen Laarveld (Stichting Technasium)
17.00 – 17.30  Biovergisting door Imke Neelen en Nathalie Blommestein (leerlingen V5 van het St. Michaël College)
17.30 – 18.15  Maaltijd met een opdracht
18.15 – 18.45  Zelf aan de slag
18.45 – 19.00  Terugkoppeling en afsluiting

De inschrijving is gesloten.