Onderzoeken naar VO-HO netwerken

Onderzoeken naar VO-HO netwerken

De afgelopen tijd zijn er verschillende onderzoeken naar de VO-HO netwerken, waar Bètapartners er één van is, gedaan. De VO-HO netwerken kwamen hierin goed uit de bus.

Stevig
In 2016 heeft onderzoeksbureau B&A alle netwerken waarvan VO-scholen lid zijn in kaart gebracht. De VO-HO netwerken kwamen uit het onderzoek als erg stevige netwerken naar voren, omdat ze een hoog bereik, hoge centraliteit en hoge intensiteit van samenwerken hebben. Van de 51 onderzochte netwerktypes bleken de VO-HO netwerken tot de meest kansrijke netwerken te behoren.

Doeltreffend
Eveneens in 2016 is het programma Kiezen voor Technologie (KvT) geëvalueerd, waar de VO-HO netwerken onderdeel van uitmaken. Uit de evaluatie blijkt onder andere dat scholen die deelnemen aan een VO-HO netwerk hier positief over zijn. De netwerken slagen erin om goed in te spelen op de individuele wensen van de deelnemende scholen. Uit de toename van het aantal havo/vwo-leerlingen dat voor een N-profiel kiest en uit de doorstroom naar het technische hoger onderwijs, blijkt de doeltreffendheid van de netwerken. De VO-HO netwerken blijken in deze trends een significante rol te spelen. Verder kwam uit de evaluatie naar voren dat er behoefte is aan een geïntegreerd netwerk voor havo/vwo-hoger onderwijs en meer structurele betrokkenheid van bedrijven.

02-mrt-2017