VakbijeenkomstenOnline sessie

Online sessie: Wat heb je geleerd en wat neem je mee van lesgeven in Coronatijd?

Wil jij ook bijpraten met scheikundecollega’s? Doe mee aan een online sessie van 16:00-17:30 u. We wisselen ervaringen, ideeën en lesmateriaal uit, en ook praten we over wat het vaksteunpunt voor jullie kan beteken in het komende schooljaar.

Nog te bepalen