Vakbijeenkomsten /

Online sessies 4 en 11 juni: Spreadsheets toepassen in je vak

Maak je lessen interessanter, en je leerlingen Digitaal geletterd, door het gebruik van spreadsheets in je vak.

In 2 online sessies op 4 en 11 juni gaan we in op toepassing van spreadsheets voor diverse schoolvakken, zoals de bètavakken, economie/M&O en wiskunde.

In veel vakken is het handig om spreadsheets in te zetten: voor het maken van grafieken, doorrekenen van alternatieven, simulaties en wiskundige analyses. Vaardig zijn met spreadsheets is voor leerlingen ook in het vervolgonderwijs én voor privédoeleinden belangrijk.

De vaksteunpunten Wiskunde en Informatica organiseren twee opeenvolgende sessies over het gebruik van spreadsheets in de verschillende vakken: Wiskunde, Informatica, Natuurkunde, Biologie, Scheikunde, Economie. We gaan daarbij uit van de principes van spreadsheets die voor alle producten toepasbaar zijn: Microsoft Excel, Google spreadsheets, OpenOffice spreadsheets, Apple Numbers, enz.

Spreadsheets zijn breed toepasbaar en laagdrempelig: het is de meest gebruikte “programmeertaal”.

In de eerste sessie lopen we de mogelijkheden van spreadsheets door en ga je zelf uitproberen. Voorkennis is niet nodig. In de tweede sessie maken we de vertaalslag naar je eigen lessen en bespreken we werkvormen. Het gaat daarbij om:
– verwerken van experimentele gegevens;
– tekenen van de grafiek van een functie;
– simuleren van een eenvoudig model;
– verwerken van enquête/toetsresultaten, statistiek;
– eenvoudige algoritmes, bijvoorbeeld binair zoeken;
– gebruik als eenvoudige database, met selecteren en samenvatten.
– lineaire cellulaire automaten;
– …

Volgend jaar proberen we een online spreadsheet-cursus voor leerlingen aan te bieden. Tijdens de docenten-sessies inventariseren we de wensen en suggesties van de deelnemers om deze cursus voor hun vak zo relevant mogelijk te maken.

Vanwege het praktische en online-karakter heb je een computer en internetverbinding nodig waarmee video-conferencing mogelijk is. We maken later nog bekend welk platform we daarvoor gebruiken. Daarnaast moet je de beschikking hebben over spreadsheet-software, “in the cloud” of geïnstalleerd op je computer. Zorg ervoor dat je deze software vooraf geïnstalleerd hebt.

Mocht je niet kunnen op deze data, stuur dan een mail dan bekijken we of we deze online sessies nog een keer kunnen aanbieden.

N.B.: In verband met de huidige situatie is deze activiteit kosteloos voor Bètapartnerscholen en niet-Bètapartnerscholen.

4 juni 16:00-18:00 eerste online sessie

11 juni 16:00-18:00 tweede online sessie

Tussen 4 en 11 juni: zelf met het materiaal aan de slag, met de mogelijkheid van online hulp.

De inschrijving is gesloten.