Science labs

Met de hele klas onderzoek doen in een echt lab

Science lab: Ontwerp en synthese van pijnstillers

In het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen nemen ontwerp en synthese een belangrijke plaats in. Tijdens het Science Lab ‘Ontwerp en synthese van pijnstillers’ maken scholieren aan de hand van twee practica kennis met deze disciplines. Het Science Lab begint met een algemene introductie over geneesmiddelenonderzoek en de werking van pijnstillers.

Dan gaan de leerlingen aan de slag met het ontwerppracticum in één van onze computerruimtes. Ze bekijken de moleculaire interactie tussen ontstekingsremmende pijnstillers en COX enzymen, ontwerpen zelf structuurformules en zetten deze om naar 3D-modellen. Zo krijgen de leerlingen een beter begrip van 3D- structuren van simpele verbindingen tot complexe eiwitten.

In de middag gaan de leerlingen in het laboratorium de pijnstiller paracetamol maken. Individueel synthetiseren ze een kleine hoeveelheid van het product middels een substitutiereactie. Daarna bepalen ze met dunnelaagchromatografie en UV de opbrengst en zuiverheid van hun product. Als leerlingen extra verdieping over analysetechnieken willen, bestaat de mogelijkheid een rondleiding langs IR, LC-MS en NMR apparatuur te doen. In de afronding bespreken we de metingspectra van deze technieken op het product paracetamol.

Dit Science Lab duurt één hele dag en is verbonden aan de opleiding Farmaceutische Wetenschappen. Het Science Lab sluit aan op de NLT-module Medicijnen: van molecuul tot mens, maar wordt ook aangeboden als verdiepende activiteit bij het vak Scheikunde.

Data: het hele jaar op aanvraag (zeer beperkte mogelijkheden in de maanden januari, april, mei en juni).

Meer weten over het onderzoek van de afdeling Scheikunde en Farmaceutische wetenschappen kijk op http://www.chem.vu.nl