Onze organisatie

In ons netwerk werken de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, vo-scholen, bedrijven en maatschappelijke instellingen samen aan goed en interessant bètaonderwijs. Vertegenwoordigers van de partners zetten in de Bètapartners Stuurgroep de lijnen uit voor de langere termijn. De detailinvulling wordt gestuurd door de Bètapartners programmamanager. Afstemming met de scholen vindt plaats in het maandelijkse Bètacoördinatorenoverleg. Elke school heeft één of meerdere bètacoördinator(en) die in de school (de verbetering van) het bètaonderwijs coördineert en de contactpersoon is binnen Bètapartners. Op de meeste scholen is een lid van de schoolleiding ook actief betrokken.

 

De docentactiviteiten worden georganiseerd door het Bètasteunpunt, bestaande uit de vaksteunpunten voor wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, informatica, digitale geletterdheid, nlt en toa’s. Elk van deze vaksteunpunten heeft een vaksteunpuntcoördinator (vsp-coördinator) die de vakcollega’s bij elkaar brengt, activiteiten organiseert en het samen ontwikkelen van materiaal begeleidt. De vsp-coördinator is een ervaren docent of expert die deze taak één dag per week vervult naast de reguliere baan. De Bètapartners netwerkcoördinator stuurt het Bètasteunpunt aan, en onderhoudt het contact met de bètacoördinatoren uit ons netwerk.

 

De leerlingactiviteiten worden ontwikkeld en georganiseerd door een coördinator op de UvA en op de VU, en zij werken daarbij nauw samen. In de Collegetours werken lidscholen en bedrijven in vijf regio’s samen om bedrijfsbezoeken voor bovenbouwleerlingen te organiseren, onder leiding van de Bètapartners projectleider voor Collegetours. Ook voor het PAL-project (Persoonlijk Assistent van de Leraar) is er binnen Bètapartners een speciale projectleider aangesteld.

 

Bètapartners is onderdeel van de landelijke VO-HO netwerken, en werkt veel met de andere netwerken samen.