Informatie voor scholen

Op dit moment wordt het PAL-traject ook opgestart voor alfa- en gammavakken. De informatie op de website blijft van toepassing. Bezoekt u de website namens een school? Dan kunt u zich bij interesse in alfa-, bèta- en/of gamma-PALs aanmelden via het algemene formulier (link). Als bètastudent blijft aanmelden via dit formulier van toepassing. Alfa- en gammastudenten willen we vragen om zich aan te melden via pal@vu.nl.

Informatie voor scholen

Na een succesvolle pilot in collegejaar 2018/2019 start dit jaar het project Persoonlijk Assistent van de Leraar (PAL). Tweedejaars en derdejaars bèta bachelorstudenten van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam, kunnen zich aanmelden om als PAL aan de slag te gaan in het voortgezet onderwijs. Met het PAL-project wil Bètapartners studenten op een laagdrempelige manier introduceren met werken binnen het voortgezet onderwijs. Tegelijkertijd bieden PAL-studenten flexibele en inhoudelijke ondersteuning bij u op school. Op de lange termijn is het de bedoeling dat er meer studenten kiezen voor het leraarschap. Op deze pagina vindt u meer informatie rondom het PAL-project.

 

Een PAL is minimaal vier uur per week aan het werk in het voortgezet onderwijs. Een PAL-student kan voor uiteenlopende taken worden ingezet. Voorbeelden van taken zijn:

 • Begeleiden van practica
 • Ondersteunen bij profielwerkstukken
 • Lesmateriaal ontwikkelen, bijvoorbeeld naar aanleiding van colleges op de universiteit.
 • Diverse andere taken, in goed overleg met de middelbare school

 

PAL-studenten bij u op school? Meld uw school aan via onderstaande knop.

Veelgestelde vragen voor scholen

Binnen het voortgezet onderwijs ervaren veel docenten een hoge werkdruk, doordat ze diverse werkzaamheden hebben. Naast lesgeven zijn ze vaak ook mentor, werken ze aan onderwijsontwikkeling met collega’s en kost lesvoorbereiding ook tijd. Een PAL ondersteunt bij de taken van de docent. Naast ondersteunen op de korte termijn, hopen we ook dat PAL-studenten op de lange termijn kiezen voor een opleiding tot bevoegd bètadocent.

Een PAL-student kan diverse taken ondersteunen bij u op school. De uitgangspunten tijdens hun werkzaamheden zijn:

 • Het verlichten van de werkdruk van docenten. PAL-studenten kunnen bijvoorbeeld in de reguliere lessen extra ondersteuning bieden.
 • Het aandragen van nieuwe perspectieven op de huidige lespraktijk.
 • Het delen van ervaringen uit hun leven als student.
 • Het bieden van extra motivatie, energie en expertise op school.

Naast de taken die eerder op deze pagina zijn genoemd, kan een PAL onder andere de volgende taken uitvoeren. De precieze taken worden voordat een PAL op school start in samenspraak met de PAL vastgesteld.

 • Begeleiding bij excursies en reizen
 • Begeleiding bij practica
 • Onderzoek doen in de school
 • Ondersteuning bij voorbereiding lessen
 • Ondersteunen bij profielwerkstukken
 • Examentraining begeleiden
 • Opzetten toetsenbank
 • Helpdesk ICT
 • Materiaal maken
 • Surveilleren bij toetsen
 • Huiswerkbegeleiding
 • Bijles geven
 • In de mediatheek ondersteunen
 • Nakijkwerk
 • Ondersteuning bij mondelinge vaardigheden talen
 • Toetsen ordenen
 • Toetsen maken
 • Werkgroepen begeleiden naast hoorcolleges
 • E-learning verder vormgeven
 • Digitaliseren van materiaal
 • Ondersteunen bij het opzetten van projecten

Voordat een PAL-student bij u op school start, wordt er een verplichte introductiecursus aangeboden. In deze cursus krijgen studenten praktische handvatten met betrekking tot werken in het vo. Tijdens de werkzaamheden als PAL zal regelmatig worden geïnformeerd over hun werk op school.

Voor docenten die werken met PAL-studenten wordt er de volgende begeleiding verzorgd:

 • Een presentatie op school met inhoudelijke tips en handvatten voor het werken met PAL-studenten. Dit is ook een goed moment om vragen te beantwoorden.
 • Een hand-out met tips voor de docent.
 • Regelmatig contact tussen Bètapartners en de betrokken docenten over de gang van zaken.

Binnen het project worden PAL-studenten een betaalde bijbaan geboden op een school. Gezien de studenten op uw school ondersteuning bieden, is het uitgangspunt dat er een tijdelijk arbeidsovereenkomst is tussen de PAL-student en de betrokken school. Met andere woorden, de PAL-student is in dienst bij u op school. Meer informatie kunt u opvragen via pal@vu.nl.

Wanneer de wensen van de school en de PAL-student op elkaar aansluiten, kunnen zijn/haar werkzaamheden op korte termijn beginnen, in elk geval binnen vier weken.

Wanneer een school zich aanmeldt om te werken met PAL-studenten, wordt de volgende procedure doorlopen:

 • De school meldt zich aan via het aanmeldformulier op de website.
 • De wensen van de school (aantal PAL-studenten, taken, schoolvakken) worden verwerkt door Bètapartners.
 • Bètapartners gaat in gesprek met de betrokken secties en schoolleiding rondom de taken en betaling van PAL-studenten.
 • De school tekent een intentieverklaring met Bètapartners.
 • Geschikte PAL-studenten worden gekoppeld aan een school. De school kan deze PAL-studenten uitnodigen voor een gesprek.
 • Studenten en docenten worden voorgelicht over het PAL-project.
 • De school beslist of en welke PAL-student(en) in dienst worden genomen.
 • De PAL kan aan de slag!

Flyer PAL

Tips voor het werken met PAL-studenten (met dank aan het Sint Michaël College Zaandam)

Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met PAL-coördinator Maarten-Harm Verburg via pal@vu.nl.