Pedagogisch-didactische vaardigheden voor TOA’s

Pedagogisch-didactische vaardigheden voor TOA’s

Aanmelden voor deze cursus is niet meer mogelijk. De cursus zit vol!

Op 20 september gaat de cursus pedagogisch- didactische vaardigheden voor TOA’s van start.  Deze praktische cursus is zeer sterk vraaggestuurd opgezet. We bekijken in ieder geval het brein van de puber, hoe we leren en hoe we gemotiveerd kunnen worden. Bovendien gaan we gesprekstechnieken oefenen die we gelijk de volgende dag kunnen gebruiken. Na een inventarisatie van de wensen van de deelnemers zal de cursus verder worden vormgegeven. De deelnemers krijgen opdrachten mee die ze in hun eigen situatie kunnen oefenen. In de bijeenkomsten worden de ervaringen besproken en nieuwe uitdagingen vastgesteld.

Leerdoelen

  1. Communicatievaardigheden
  2. Kijkje in het puberbrein
  3. Motiveren van leerlingen
  4. Een goede (practicum)handleiding maken
  5. Hoe je omgaat met leerlingen
  6. Feedback geven
  7. Orde houden en het gezellig houden in de groep
  8. Hoe je een positief klimaat schept in de groep


Programma

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten, met steeds de volgende opzet:

14:15 u    Start cursus
15:40 u    Pauze met rondje kabinetten
16:20 u    Vervolg cursus
17:30 u    Einde

Locatie

De cursus vindt wisselend plaats op één van de scholen van de deelnemers. Bij het rondje kabinetten wordt het kabinet van de ontvangende school bezocht en ervaringen uitgewisseld. U kunt in het aanmeldformulier aangeven of het mogelijk is om één van de vier bijeenkomsten bij u op school te laten plaatsvinden.

Data

20 september 2017     Bijeenkomst 1
12 oktober 2017          Bijeenkomst 2
6 november 2017        Bijeenkomst 3
29 november 2017      Bijeenkomst 4

Aanmelden voor deze cursus is niet meer mogelijk.