DOT/PLG /

PLG bijeenkomst 2: Modeldidactiek Natuurkunde

In deze tweede PLG bijeenkomst Modeldidactiek verkennen we hoe we leerlingen kunnen leren om zelf passende formules op te stellen bij een experiment.  Het onderwerp daarbij is “warmte”. Voor informatie over de didactiek zie de informatie over het project Modeldidactiek, en op Wikiwijs staat al materiaal op deze pagina. Deze bijeenkomsten staan ook open voor docenten die niet eerder aan een bijeenkomst over Modeldidactiek hebben deelgenomen. 

Dit schooljaar zetten we de PLG voor Modeling Instruction voor natuurkunde onder de naam Modeldidactiek voort. Tijdens de volgende bijeenkomst op 10 april gaan we onderzoeken hoe je leerlingen kan leren om zelf passende formules op te stellen bij een experiment. Hiertoe gaan we aan de slag met warmte. 

Aan de hand van twee verschillende practica (ontwikkeld door Cathy Baars en Anita Tol) werken we toe naar een model voor het stijgen van de temperatuur van water dat wordt verwarmd met een elektrisch verwarmingselement. Ook krijgen deelnemers tijd om modeldidactiek in een eigen modeldidaktiekles te ontwerpen met feedback van collega’s.

Het afgelopen jaar hebben we met een groep docenten een verkenning gedaan of deze didactiek toepasbaar is in de Nederlandse situatie. Deze docenten zijn er heel positief over en een aantal doet het ook al in hun lessen. Zie ook de NVOX. In schooljaar 2023-2024  kunnen ook andere geïnteresseerde docenten en lerarenopleiders aansluiten bij de PLG. Dankzij de American Modeling Teachers Association  (AMTA) hebben we toegang gekregen tot een database met activiteiten die we vertalen/aanpassen en uitproberen.

Voor een terugblik op de eerste verkennende bijeenkomst in juni 2022, zie hier.

Gedurende het schooljaar 2023-2024 zullen natuurkundedocenten gezamenlijk hun vaardigheden verder ontwikkelen in practica, het gebruik van whiteboards en het leiden van discussies tussen leerlingen volgens de Modeldidactiek. De deelnemers zullen de besproken activiteiten uitproberen in hun lessen. Ervaringen worden uitgewisseld tijdens de bijeenkomsten.

Aan deze serie bijeenkomst  kunnen ook docenten meedoen die nog niet eerder waren aangehaakt maar wel eens willen kijken of het wat voor hen is. Voor deze doelgroep een korte introductie: A Modeling Approach to Physics Instruction – YouTube

 Wat is Modeling Instruction (™)De Modeldidactiek Cyclus

Modeldidactiek is gebaseerd op het Amerikaanse Modeling Instruction (™). Deze didactiek is voor het Amerikaanse onderwijs grondig uitgedacht door de AMTA organisatie en geschikt voor alle bètavakken. De vakinhoud wordt daarmee niet eerst uitgelegd, maar er wordt gestart met een experiment. Uit onderzoek is gebleken dat deze aanpak effectiever is dan traditionele manieren van onderwijs.

Bij Modeling Instruction(™) werken leerlingen volgens de modelleercyclus: leerlingen verwoorden een toetsbare hypothese, ontwerpen een experiment om deze hypothese te testen, voeren het experiment uit en bouwen vervolgens een wetenschappelijk model op, op basis van de data uit hun experiment. Dit model wordt op verschillende manieren gerepresenteerd: in woorden, met grafieken, met formules en met verschillende diagrammen.

Ze gebruiken dit model vervolgens om voorspellingen te doen over vergelijkbare situaties. Ten slotte worden ze geconfronteerd met een situatie waar hun model geen uitspraak over doet, waarna er een nieuw model wordt opgebouwd. Hierna wordt ook dit model gebruikt voor nieuwe situaties en zo wordt de cyclus steeds opnieuw doorlopen. 

De opdrachten voor de leerlingen zijn zeer zorgvuldig uitgedacht. Er is veel vrijheid, maar door de randvoorwaarden die gesteld worden garandeert de docent het optimale resultaat. Er is uitgebreid docentenmateriaal beschikbaar waarmee de docent goed ondersteund wordt.

Docenten en leerlingen vinden lessen in deze vorm meestal erg leuk. In plaats van weer een les in de schoolbanken gaan ze in groepen zelf aan de slag in de klas of daarbuiten. Bij het bekijken van de resultaten van de experimenten ontstaat verwondering, en daarmee ook interesse en motivatie.

Wil je actiever meedoen?

We hebben subsidie aangevraagd bij het Groeifonds traject Impuls Open Leermateriaal en voorlopig toegekend gekregen. Dat maakt het mogelijk om meer tijd te besteden aan uitwerken van het materiaal, dit beschikbaar te maken voor Nederlandse collega’s en nascholingsactiviteiten te ontwikkelen. Heb je zin om een actievere rol te vervullen, we hebben budget voor je uren beschikbaar. Neem even contact op!

 

LET OP: Er waren technische problemen met het aanmeldformulier. Na je aanmelding hoor je meteen een bevestiging te ontvangen. Indien dit niet gebeurd is, verzoeken we je om het aanmeldformulier weer in te vullen. De problemen zijn inmiddels opgelost. Mocht je nog problemen ondervinden, mail dan bureau@betapartners.nl. Excuses voor het ongemak.

14:15 Inloop

15:00 Introductie voor nieuwe bezoekers

15:15 Modeldidactiek activiteit:

  • Practicum
  • Whiteboard maken
  • Groepsdiscussie

16:30 Pauze

16:45 Ontwerp een eigen les + bespreken

17:30 Mededelingen over project

17:45 Diner en napraten

19:00 Afsluiting

Deze aanmelding is gelosten.