DOT/PLG /

PLG bijeenkomst 3: Modeldidactiek Natuurkunde

De Modeldidactiek CyclusIn deze derde PLG bijeenkomst van het project Modeldidactiek neemt docent Cathy Baars ons mee in lessen waarin gebruikgemaakt wordt van simulaties. Je kunt voorafgaand aan de bijeenkomst ook een les volgens de Modeldidactiek aanpak bijwonen. Voor informatie over de didactiek zie de informatie over het project Modeldidactiek, en op Wikiwijs staat al materiaal op deze pagina. Deze bijeenkomsten staan ook open voor docenten die niet eerder aan een bijeenkomst over Modeldidactiek hebben deelgenomen. 

Je kunt voorafgaand aan de bijeenkomst ook een les volgens de Modeldidactiek aanpak bijwonen. Deze start vóór het normale programma (13:20). Vink deze optie aan in het aanmeldformulier als je hiervan gebruik wil maken.

Het afgelopen jaar hebben we met een groep docenten een verkenning gedaan of deze didactiek toepasbaar is in de Nederlandse situatie. Deze docenten zijn er heel positief over en een aantal doet het ook al in hun lessen. Zie ook de NVOX. In schooljaar 2023-2024  kunnen ook andere geïnteresseerde docenten en lerarenopleiders aansluiten bij de PLG. Dankzij de American Modeling Teachers Association  (AMTA) hebben we toegang gekregen tot een database met activiteiten die we vertalen/aanpassen en uitproberen.

Voor een terugblik op de eerste verkennende bijeenkomst in juni 2022, zie hier.

Gedurende het schooljaar 2023-2024 zullen natuurkundedocenten gezamenlijk hun vaardigheden verder ontwikkelen in practica, het gebruik van whiteboards en het leiden van discussies tussen leerlingen volgens de Modeldidactiek. De deelnemers zullen de besproken activiteiten uitproberen in hun lessen. Ervaringen worden uitgewisseld tijdens de bijeenkomsten.

Aan deze serie bijeenkomst  kunnen ook docenten meedoen die nog niet eerder waren aangehaakt maar wel eens willen kijken of het wat voo

r hen is. Voor deze doelgroep een korte introductie: A Modeling Approach to Physics Instruction – YouTube

 Wat is Modeling Instruction (™)

Modeldidactiek is gebaseerd op het Amerikaanse Modeling Instruction (™). Deze didactiek is voor het Amerikaanse onderwijs grondig uitgedacht door de AMTA organisatie en geschikt voor alle bètavakken. De vakinhoud wordt daarmee niet eerst uitgelegd, maar er wordt gestart met een experiment. Uit onderzoek is gebleken dat deze aanpak effectiever is dan traditionele manieren van onderwijs.

Bij Modeling Instruction(™) werken leerlingen volgens de modelleercyclus: leerlingen verwoorden een toetsbare hypothese, ontwerpen een experiment om deze hypothese te testen, voeren het experiment uit en bouwen vervolgens een wetenschappelijk model op, op basis van de data uit hun experiment. Dit model wordt op verschillende manieren gerepresenteerd: in woorden, met grafieken, met formules en met verschillende diagrammen.

Ze gebruiken dit model vervolgens om voorspellingen te doen over vergelijkbare situaties. Ten slotte worden ze geconfronteerd met een situatie waar hun model geen uitspraak over doet, waarna er een nieuw model wordt opgebouwd. Hierna wordt ook dit model gebruikt voor nieuwe situaties en zo wordt de cyclus steeds opnieuw doorlopen. 

De opdrachten voor de leerlingen zijn zeer zorgvuldig uitgedacht. Er is veel vrijheid, maar door de randvoorwaarden die gesteld worden garandeert de docent het optimale resultaat. Er is uitgebreid docentenmateriaal beschikbaar waarmee de docent goed ondersteund wordt.

Docenten en leerlingen vinden lessen in deze vorm meestal erg leuk. In plaats van weer een les in de schoolbanken gaan ze in groepen zelf aan de slag in de klas of daarbuiten. Bij het bekijken van de resultaten van de experimenten ontstaat verwondering, en daarmee ook interesse en motivatie.

Wil je actiever meedoen?

We hebben subsidie aangevraagd bij het Groeifonds traject Impuls Open Leermateriaal en voorlopig toegekend gekregen. Dat maakt het mogelijk om meer tijd te besteden aan uitwerken van het materiaal, dit beschikbaar te maken voor Nederlandse collega’s en nascholingsactiviteiten te ontwikkelen. Heb je zin om een actievere rol te vervullen, we hebben budget voor je uren beschikbaar. Neem even contact op!

13:20     Les bijwonen aan havo 4

14:45     Inloop

15:00    Introductie voor nieuwe bezoekers

15:15     Modeldidactiek activiteit:

    • Practicum
    • Whiteboard maken
    • Groepsdiscussie

16:30     Pauze

16:45     Ontwerp een eigen les + bespreken

17:30     Mededelingen over project

17:45     Diner en napraten

19:00     Afsluiting

De inschrijving voor deze activiteit is gesloten. Wil je je alsnog inschrijven, neem contact op met Monique Jhinnoe (u.m.jhinnoe@vu.nl).