DOT/PLG /

PLG Modeldidactiek Natuurkunde bijeenkomst 1

De eerste bijeenkomst van de PLG Modeldidactiek in het schooljaar 2024-2025  vindt plaats op het Ichthus Lyceum in Driehuis. We gaan dit keer in op het laten doen van opgaven in je les, in groepjes met whiteboards. Na een toelichting ga je zelf aan de slag met materiaal van een lesactiviteit. We spreken het na en wisselen ideeën en ervaringen uit. De keuze van het onderwerp gaan we nog maken. Houd daarvoor deze website en de Modeldidactiek nieuwsbrief in de gaten. Aanmelden is al mogelijk. 

Modeldidactiek is een ‘guided inquiry’ didactiek voor de bètavakken, geïnspireerd op de Amerikaanse Modeling Instruction(™) aanpak. Centraal is het werken met modellen die door leerlingen zelf worden ontwikkeld vanuit experimenten. Er wordt gewerkt in groepjes met whiteboards die vervolgens klassikaal worden besproken. De aanpak kan toegepast worden op een hele lessenserie of losse lessen. Leerlingen vinden het een leuke werkwijze en door de interactie wordt ook aan taalontwikkeling gedaan. De docenten van de PLG zijn er heel positief over. Voor informatie over de didactiek zie de pagina van het project Modeldidactiek. Het materiaal dat beschikbaar is, staat op  Wikiwijs

Het komend jaar gaan we door met de PLG, we verbeteren, ontwikkelen, testen en publiceren materiaal, onderzoeken de effectiviteit en wisselen met elkaar ervaringen uit. De PLG staat open voor nieuwe deelnemers. Je kunt je voor één of alledrie bijeenkomsten aanmelden.

We hebben subsidie voor de extra tijd die in het project gaat zitten, onder andere voor het geven van lezingen en workshops. Eventueel kunnen we ook voor biologie en scheikunde aan de slag. We zoeken nog trekkers voor deze vakken. Vertel het je collega’s! Neem contact op met Liliane Bouma voor meer informatie.

14:45     Inloop

15:00     Introductie voor nieuwe bezoekers

15:15     Modeldidactiek activiteit: Opgaven uitwerken (model deployment)

  •          Introductie
  •          Opgaven individueel bekijken 
  •          Opgaven uitwerken in groepen
  •          Groepsdiscussie

16:30     Pauze

16:45     Reflectie op de activiteit

17:00     Introductie RTOP formulier 

17:30     Bespreken PLG aanpak, taakverdeling en afspraken

18:00     Diner en napraten

19:00     Afsluiting