Materialenmarkt

Lesbrieven en materialen vóór docenten dóór docenten

Praktische Opdracht Robotica

In deze praktische opdracht werken leerlingen met een Lego-robot en schrijven zij een programma waarmee de motoren en sensoren van de lego-robot bestuurd kunnen worden. Aan het einde van de opdracht zijn leerlingen in staat om te gaan met NXC als programmeertaal en kunnen zij de Lego-robot specifieke opdrachten laten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het op een tafel laten rijden van de robot zonder dat deze eraf valt.

Vernieuwd materiaal 2018-2019 nu beschikbaar!

Bijlages:
nxc-tutorial
nxc-guide

PO_Robotica_1819

Robotica_leerlingboek_1819

Robotica uitwerkingen leerlingenboek 1819