Lesbrieven en materialen vóór docenten dóór docenten

Profielkeuzelessen op het Zaanlands Lyceum

Het profielkeuzetraject vindt plaats in het derde leerjaar in de eerste helft van het schooljaar. De profielkeuzelessen worden gegeven worden deels gegeven door de mentoren, deels door anderen. Het decanaat zorgt voor lesmateriaal. Eind november leveren de leerlingen hun voorlopige profielkeuze in. In de klassenbespreking van december wordt een eerste schooladvies gegeven.
In de tweede helft van het jaar staan wekelijks twee uren ‘OPK’ ingeroosterd voor oriëntatie en verdieping op het profiel. De leerlingen worden ingedeeld op basis van hun voorlopige profielkeuze. De OPK-lessen bestaan uit 3 series van 5 blokuren inclusief toets moment. Per profiel wordt een programma aangeboden, dat aansluit op het profiel. De resultaten van de toetsing worden meegewogen in de overgangsvergadering.

Zie ook de WORD bijlage.

Bijlages:
Profielkeuzeproces Zaanlands lyceum

Aanmelden