PWS-website voor moderne vreemde talen

Aan het begin van het nieuwe jaar staat voor veel 5havo- en 6vwo-leerlingen het profielwerkstuk op de planning. Overwegen uw leerlingen een profielwerkstuk te schrijven voor een van de moderne vreemde talen? Dan is de onlangs gelanceerde website PWS-wereld.nl zeker een aanrader. Deze site biedt uitgebreide informatie en inspiratie om direct met een profielwerkstuk aan de slag te gaan. Daarbij worden leerlingen aan de hand van een interactieve wereldbol meegenomen op reis langs verschillende landen, culturen, talen en profielwerkstukonderwerpen. Op de site komen veel verschillende thema’s aan bod, variërend van economie of politiek tot film/muziek en geschiedenis. Daarbij is er in het bijzonder aandacht voor actuele thema’s, zoals diversiteit, genderkwesties, internationalisering en feminisme.

Ook kunnen uw leerlingen op PWS-wereld verschillende toolkits vinden. Hierin staat informatie waarmee ze zich in thema’s kunnen inlezen, maar vinden ze ook video’s en andere uitleg over hoe je een profielwerkstuk schrijft.

Neem een kijkje op PWS-wereld.nl.

18-dec-2019