Onderzoeksfase

Handen uit de mouwen!

Je hebt al een onderzoeksvraag en deelvragen geformuleerd. Op deze pagina vind je handvatten om jouw type onderzoek te bepalen, voor te bereiden en uit te voeren.

 

Onderzoekscyclus 

Grofweg bestaat ieder onderzoek uit het opstellen van een vraag, vaststellen wat er al bekend is over die vraag, het verzamelen van gegevens die die vraag kunnen beantwoorden, het analyseren en categoriseren van de gegevens en het trekken van conclusies. De onderzoekscyclus wordt ook wel de empirische cyclus genoemd. Meer weten? Klik hier

Voor ontwerpen geldt een andere cyclus. Lees hier meer als je voor jouw PWS gaat ontwerpen.

 

Wat is er al bekend

Je duikt nog eens de literatuur in: je herleest de (relevantste) artikelen, websites en boeken die je in de oriëntatiefase gevonden hebt. Maar nu ben je specifiek op zoek naar de antwoorden die in die literatuur al genoemd of gesuggereerd worden voor jouw vraag en deelvragen. Je scherpt en formuleert je verwachtingen over wat er uit je (deel)onderzoeken zal komen en verwijst daarbij naar de literatuur.

 

Welke onderzoeksmethode moet je gebruiken? 

Om je onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, heb je natuurlijk gegevens nodig. Er bestaan vele verschillende onderzoeksmethodes om gegevens te verzamelen, maar welke methode kun je nu het beste toepassen om jouw vraag te beantwoorden?  Hieronder staat een overzicht van verschillende typen vragen, en bijbehorende onderzoeksmethodes. 

Wat wil je onderzoeken?

Onderzoeksgegevens

Onderzoeksmethode

 • Hoe mensen dachten of handelden in bepaalde situaties (verleden)
 • Hoe mensen communiceren
 • Afgewogen definitie van een complex concept (bijv liefde)
 • Geschreven teksten, passages en documenten
 • Relevante passages uit primaire bronnen (bijv. in archieven), secundaire bronnen
 • Passages waarin de talige fenomenen voorkomen, uit veel teksten (primaire bronnen) (corpusonderzoek)
 • Analyse van beperkte set teksten waarbij patronen worden aangewezen (close reading)
 • Definities of beschrijvingen door anderen van het concept (argumentatie onderzoek)
 • Kennis over natuurwetenschappelijke processen (scheikunde, biologie, wiskunde, natuurkunde, NT/NG)
 • Metingen (data)
 • Hoe mensen (nu) ergens over denken
 • Meningen van een specifieke groep inventariseren
 • Hoe mensen of dieren zich gedragen in bepaalde situaties (nu)
 • Films, audio-opname en/of uitgeschreven observaties van mensen en/of dieren in bepaalde situaties
 • (Gedrags)metingen
 • Een (nieuw) product ontwerpen
 • Voorwaarden voor het product (bijvoorbeeld in literatuur of door enquêtes), evaluaties van pilotproducten

Tip!

Tip!

 • Schrijf gedurende je profielwerkstuk, maar vooral tijdens het onderzoeken, alvast aan je verslag. Zorg dat je dit niet op het eind allemaal nog moet bijwerken! 

Dataverwerking

Hoe verwerk je jouw verkregen data? Wil je het bijvoorbeeld statistisch toetsen, of op een nette manier weergeven in figuren? Klik dan verder!