Redmer Kuiken

Redmer Kuiken

Redmer Kuiken

Na het atheneum, heb ik wiskunde gestudeerd aan de VU met als bijvakken meteorologie en bedrijfseconomie. Daarna was ik achtereenvolgens wiskundedocent, rector in Purmerend en vervolgens in Amsterdam. Om tot slot mijn onderwijscarrière te beëindigen als bestuurder van onderwijskoepel ZAAM in Amsterdam. Nu gepensioneerd, maar nog steeds betrokken bij verschillende onderwijsactiviteiten. Daarbij is mijn belangstelling voor het bètaonderwijs steeds gebleven.

Ik vertegenwoordig als voorzitter van de stuurgroep, hoewel afkomstig uit het voortgezet onderwijs, alle betrokkenen bij het bètaonderwijs in Noord-Holland en Flevoland. De scholen waar ik gewerkt heb, zijn vanaf het begin ‘bètaminded’ geweest en daardoor bijna allemaal lid van Bètapartners. De uitdaging die geboden wordt door Bètapartners en het zicht op alle mogelijkheden, geven leerlingen een helder toekomstbeeld en daardoor kan er bewust voor deze richting gekozen worden.