Science labs

Met de hele klas onderzoek doen in een echt lab

Science Lab Robotica: programmeren met de EV3

Dagelijks komt je, vaak zonder dit te weten, in aanraking met computergestuurde machines. Soms zijn dit zelfs autonome systemen.
In het Science Lab Robotica maak je kennis met programma’s die het gedrag van een robot bepalen. Tijdens het Science Lab ben je actief als uitvinder, bouwer en tester van je eigen programma’s.
Onderwerpen die aan bod komen, zijn: embedded-, real-time- en autonome-systemen; sensoren en de overeenkomsten en verschillen met onze zintuigen.
Wat is eigenlijk de drijfveer achter al die robotisering en wat kunnen we er eigenlijk mee? Is er een maatschappelijke noodzaak en zijn er ethische aspecten?

Dit Science Lab kan op verschillende niveau’s uitgevoerd worden. De leerlingen werken in tweetallen met de Lego EV3 robot. Afhankelijk van het gewenste niveau bedienen de leerlingen zich van verschillende programmeertalen.