Science labs

Met de hele klas onderzoek doen in een echt lab

Science Lab forensisch DNA-onderzoek: puzzelen met pieken (onderbouw)

Helaas zal het voor de komende inschrijfperiode tot eind december 2020 niet mogelijk zijn om het Science Lab Forensisch DNA-onderzoek ‘Puzzelen met pieken’ te boeken op locatie Science Park. Dit is in verband met een tijdelijke voorrangsmaatregel voor universitair onderwijs en daardoor de beschikbaarheid van (lab)zalen. Naar verwachting zal deze maatregel gelden tot eind 2020 en zullen onder voorbehoud boekingen voor locatie Science Park weer mogelijk zijn vanaf januari 2021.

In dit Science Lab gaan leerlingen zelf aan de slag als forensisch DNA-onderzoeker. Het is de bedoeling dat ze een objectieve rapportage schrijven aan de Officier van Justitie over het DNA-bewijs in een zaak van een overval op een supermarkt, Uiteraard verrichten de leerlingen zelf een deel van het onderzoek. Het rapport kan vervolgens worden gebruikt als bewijsstuk in de rechtszaal.

pmp crimeliteOpzet

Om de rapportage te kunnen schrijven moet een gevonden bivakmuts worden onderzocht met een forensische lichtbron en verschillende testen zodat bepaald kan worden uit welk celmateriaal de gevonden sporen bestaan. Uit deze sporen wordt vervolgens met behulp van moderne apparatuur echte DNA-profielen gemaakt. Daarna begint het puzzelen met de pieken van de DNA-profielen. Als de resultaten zijn bekeken wordt een vergelijkend DNA-onderzoek uitgevoerd en zal de zeldzaamheidswaarde van de DNA-profielen worden berekend (optioneel).
‘Puzzelen met pieken’ biedt leerlingen inzicht in de nieuwe ontwikkelingen in forensisch DNA-onderzoek. Door dit aansprekende vakgebied in een realistische context aan te bieden leren leerlingen in te zien dat forensisch DNA-onderzoek in de realiteit anders uitgevoerd wordt dan in populaire televisieseries als CSI.

pmp presentatieTwee varianten

Het Science Lab ‘Forensisch DNA-onderzoek: puzzelen met pieken’ is normaliter bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo. Gezien de aansprekende context  bieden we nu ook een variant van dit Science Lab voor de onderbouw. Er zijn twee mogelijke invullingen van het Science Lab: uitvoeren van het onderzoek zonder het rekenen of uitvoeren van het onderzoek inclusief het rekengedeelte. Graag bij boeking aangeven van welke mogelijkheid u gebruik wenst te maken.

Mits de leerlingen al genoeg kennis hebben over DNA en erfelijkheid is het ook mogelijk om de bovenbouw variant te boeken.

Dit practicum is tevens te boeken in reizende variant

Richtlijnen bij het practicum Forensisch DNA-onderzoek: ‘Puzzelen met pieken’:
Studenten zorgen voor:
– Studenten houden 1,5 m afstand
– Studenten zetten de te gebruiken materialen vooraf, met handschoenen aan, klaar op de te gebruiken werkplekken. Alle materialen moeten zoveel mogelijk per leerling klaargezet worden om lopen door het lokaal te voorkomen.
– Studenten hebben op een centraal punt in het lokaal dezelfde materialen als de leerlingen en kan dingen voordoen, zodat niet naar leerlingen toe hoeft worden te gaan om iets voor te doen.
– Studenten maken gebruik van een mondkapje als studenten in de buurt van leerlingen moeten komen bv bij hulp van praktische handelingen/demonstraties.
– Leerlingen dragen tijdens het practische gedeelte van het practicum een eigen mondkapje, dit hoort bij het practicum.
– Mocht de praktijkles een karakter hebben waarbij het onvermijdelijk is dat leerlingen materialen op een centraal punt moeten verzamelen, zorg dan voor een looproute.
– De materialen worden na afloop van een practicum gesprayd met 0,2 tot 0,5 % waterstofperoxide oplossing door de studenten. Waterstofperoxide in deze concentratie tast materialen niet aan, maakt de enveloppe van het virus kapot(eiwit) en legt het virusRNA bloot. Dit gaat binnen enkele seconden kapot. De materialen zullen binnen een halfuur gedroogd zijn. Dan kunnen ze weer bij de te gebruiken voorraad of opgeborgen worden.
– Apparatuur wordt afgenomen met een doekje met een desinfecterend middel. Leerlingen hanteren apparatuur met handschoenen aan.
De school zorgt voor:
– In het lokaal is handdesinfectiegel of andere middelen (wassen met water en zeep) aanwezig.