Science labs

Met de hele klas onderzoek doen in een echt lab

Science Lab forensisch DNA-onderzoek: puzzelen met pieken (onderbouw)

In dit Science Lab gaan leerlingen zelf aan de slag als forensisch DNA-onderzoeker. Het is de bedoeling dat ze een objectieve rapportage schrijven aan de Officier van Justitie over het DNA-bewijs in een zaak van een overval op een supermarkt, Uiteraard verrichten de leerlingen zelf een deel van het onderzoek. Het rapport kan vervolgens worden gebruikt als bewijsstuk in de rechtszaal.

pmp crimeliteOpzet

Om de rapportage te kunnen schrijven moet een gevonden bivakmuts worden onderzocht met een forensische lichtbron en verschillende testen zodat bepaald kan worden uit welk celmateriaal de gevonden sporen bestaan. Uit deze sporen wordt vervolgens met behulp van moderne apparatuur echte DNA-profielen gemaakt. Daarna begint het puzzelen met de pieken van de DNA-profielen. Als de resultaten zijn bekeken wordt een vergelijkend DNA-onderzoek uitgevoerd en zal de zeldzaamheidswaarde van de DNA-profielen worden berekend (optioneel).
‘Puzzelen met pieken’ biedt leerlingen inzicht in de nieuwe ontwikkelingen in forensisch DNA-onderzoek. Door dit aansprekende vakgebied in een realistische context aan te bieden leren leerlingen in te zien dat forensisch DNA-onderzoek in de realiteit anders uitgevoerd wordt dan in populaire televisieseries als CSI.

pmp presentatieTwee varianten

Het Science Lab ‘Forensisch DNA-onderzoek: puzzelen met pieken’ is normaliter bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo. Gezien de aansprekende context  bieden we nu ook een variant van dit Science Lab voor de onderbouw. Er zijn twee mogelijke invullingen van het Science Lab: uitvoeren van het onderzoek zonder het rekenen of uitvoeren van het onderzoek inclusief het rekengedeelte. Graag bij boeking aangeven van welke mogelijkheid u gebruik wenst te maken.

Mits de leerlingen al genoeg kennis hebben over DNA en erfelijkheid is het ook mogelijk om de bovenbouw variant te boeken.

Dit practicum is tevens te boeken in reizende variant