Masterclass in bedrijf /

Online seminarreeks: Nieuwe ontwikkelingen in kankeronderzoek

Spijker je kennis bij op het gebied van actueel moleculair kankeronderzoek tijdens deze seminarreeks. Vier vooraanstaande wetenschappers verzorgen de lezingen, en na elke lezing maken we een vertaalslag naar de klas.

De seminarreeks bestaat uit vier bijeenkomsten van 16.00 tot 18.00 h. Het is ook mogelijk om je op te geven voor één of enkele van de bijeenkomsten.

Geïnteresseerde leerlingen, die bijvoorbeeld voor hun PWS meer willen weten over kankeronderzoek, zijn ook welkom bij de seminars! De leerlingen mogen de lezingen bijwonen, en vervolgens gaan alleen de docenten verder met de vertaalslag naar de klas.

Het programma ziet er als volgt uit:

Datum
SprekerOnderwerp
Dinsdag 27 oktober 2020Dr. Ir. Puck Knipscheer (onderzoeker en groepsleider Hubrecht Instituut)Mechanismen die ons genoom stabiel houden
Dinsdag 10 november 2020Frank Bos, PhD (onderzoeker Prinses Maxima Centrum)Ontwikkelingen rondom imaging technologieën
Dinsdag 24 november 2020Prof. Dr. Boudewijn Burgering (hoofd van de onderzoeksafdeling Molecular Cancer Research van het UMC Utrecht)Metabolisme en kanker, nieuwe feiten en leefstijlconsequenties
Dinsdag 8 december 2020Dr. Jeanine Roodhart (onderzoeker en internist-oncoloog Medische Oncologie UMC Utrecht)Organoids in de kliniek
Bijeenkomst 1: Mechanismen die ons genoom stabiel houden

Mechanismen die ons genoom stabiel houden
Dr. Ir. Puck Knipscheer
27 oktober 2020

Cellulaire processen die de integriteit van ons genoom in stand houden zijn cruciaal om genetische ziekten zoals kanker te voorkomen. Het voornaamste belang van het lab van Puck Knipscheer is het ontcijferen van de moleculaire details van deze processen. Puck Knipscheer zal in deze lezing bespreken hoe sommige van deze processen werken en hoe haar lab de details bestudeert van momenteel slecht begrepen DNA-herstelroutes.

Bijeenkomst 2: Ontwikkelingen rondom imaging technologieën

Ontwikkelingen rondom imaging technologieën
Frank Bos, PhD
10 november 2020

Frank Bos heeft een passie voor microscopie, ontwikkelingsbiologie en kankeronderzoek. In het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie komen deze passies samen. In deze lezing zal hij ingaan op de nieuwste ontwikkelingen rondom imaging technologieën en hoe belangrijk dit is voor het pre-klinische onderzoek van verschillende soorten kinderkanker. Frank Bos zal extra aandacht besteden aan het volgen van een ontdekking en het visualiseren van de ontwikkeling van organen middels microscopie en analysemethoden waarbij we individuele cellen van normaal en tumor weefsel gedetailleerd kunnen bekijken.

Bijeenkomst 3: Metabolisme en kanker, nieuwe feiten en leefstijlconsequenties

Metabolisme en kanker, nieuwe feiten en leefstijlconsequenties
Prof. Dr. Boudewijn Burgering
24 november 2020

Kanker is meer dan gemuteerde genen en celdeling. Allerlei andere processen, waaronder cellulair metabolisme, hebben impact op het ontstaan en de progressie van kanker. In deze lezing zal Boudewijn Burgering ingaan op de nieuwste inzichten in de relatie tussen kanker en metabolisme. Metabolisme is – in tegenstelling tot willekeurige gendefecten – een van de processen waarop men invloed kan uitoefenen. Dit heeft geleid tot het idee dat bepaalde dieetinterventies een effect kunnen hebben op het voorkomen dan wel genezen van kanker. Boudewijn Burgering zal de opvattingen en misvattingen over de relatie tussen voeding en kanker van een kader voorzien met behulp van fundamentele inzichten over de relatie tussen metabolisme en kanker.

Bijeenkomst 4: Organoids in de kliniek

Organoids in de kliniek
Dr. Jeanine Roodhart
8 december 2020

De behandeling van patiënten met kanker moet effectiever en meer toegepast worden op de specifieke eigenschappen van de patiënt en van de tumor. Translationeel onderzoek waarin we laboratoriumonderzoek naar de kliniek brengen en waarin we omgekeerd ook leren van de behandeling van iedere patiënt is hiervoor essentieel. Hoe vind je een nieuwe, gerichtere behandeling? Hoe kun je patiënten selecteren voor een specifieke behandeling en voorkom je overbehandeling? Hoe kun je bestaande geneesmiddelen effectiever inzetten voor andere indicaties? Jeanine Roodhart bespreekt hoe de nieuwe organoid technologie, waarin mini-tumoren van patiënten gekweekt kunnen worden in het laboratorium, hierin wel eens een grote stap zou kunnen betekenen.

Aanmelden

Meld je aan voor de online Seminarreeks ‘Nieuwe ontwikkelingen in kankeronderzoek’ via dit inschrijfformulier. Aanmelden is mogelijk tot 22 oktober.

Ben je leerling of lio? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier, zodat je geen factuur ontvangt.