Vakbijeenkomsten /

The Quantum Quest

In de eerste week van september wordt bekend gemaakt of de bijeenkomst fysiek of uit twee online bijeenkomsten zal bestaan.

De quantumcomputer komt er aan! Deze snelcursus biedt een overzicht van dit bloeiende vakgebied, bekijkt de onderliggende principes vanuit een wiskundig standpunt en bezoekt een geavanceerd onderzoeks-lab van de UvA.

In plaats van rekenen met bits van twee toestanden (0 en 1) rekent de quantumcomputer met bits die zich tegelijkertijd in oneindig veel toestanden bevinden. Hiermee wordt een fundamenteel nieuwe manier van natuurwetenschappelijk onderzoek mogelijk. Grote bedrijven investeren volop om de vruchten kunnen plukken. Maar hoe werkt een quantumcomputer eigenlijk? Welke software zal er op draaien? Wat gaat dit betekenen voor de beveiliging van gegevens?

Deze docentenbijeenkomst The Quantum Quest loopt vooruit op de gelijknamige webklas voor leerlingen van 5 en 6 VWO met wiskunde B in november 2021.

Doelen

  • De bijeenkomst geeft een introductie in een boeiend en actueel onderzoeksgebied.
  • Docenten leren hun eventuele webklas-leerlingen beter te begeleiden.
15.45 Inloop
16.00 Christian Schaffner:

De quantumcomputer in vogelvlucht

16.45 Maris Ozols:

The contents of the webclass

17.30 Maaltijd
18.30 Bezoek aan een quantum-simulator-lab
19:00 Michael Walter:

The organization of the webclass

19.30 Koen Groenland:

Hoe zou de quantumcomputer door bedrijven gebruikt kunnen worden?

20.15 Afsluiting
20.30 Einde
16 september Christian Schaffner:

De quantumcomputer in vogelvlucht

Maris Ozols:

The contents of the webclass-part 1

23 september

Maris Ozols:

The contents of the webclass-part 2

Michael Walter:

The organization of the webclass

 

Online bezoek aan een quantum-simulator-lab

Koen Groenland:

Hoe zou de quantumcomputer door bedrijven gebruikt kunnen worden?