Netwerkbijeenkomsten /

Snelcursus voor webklas: The Quantum Quest

In november 2018 start de gloednieuwe webklas ‘The Quantum Quest’ voor leerlingen van 5 en 6 VWO. Leerlingen kunnen zich hier inschrijven. Hieraan voorafgaand is er op 4 oktober een docentenbijeenkomst waarin een snelcursus wordt gegeven over dit onderwerp.

De kwantumcomputer is de computer van de toekomst. In plaats van rekenen met bits van twee toestanden (0 en 1) rekent de kwantumcomputer met bits die zich tegelijkertijd in oneindig veel toestanden bevinden. Hiermee wordt een fundamenteel nieuwe manier van natuurwetenschappelijk onderzoek mogelijk. Grote bedrijven investeren nu al om als eerste de vruchten kunnen plukken. Maar hoe werkt een kwantumcomputer eigenlijk? Welke software zal er op draaien? En wat betekent dit voor de beveiliging van gegevens?

Doel
Deze bijeenkomst geeft een introductie in een boeiend en actueel onderzoeksgebied. Verder verwerven docenten die met leerlingen aan de webklas meedoen voldoende kennis om tijdens de lessen effectief te kunnen helpen.

16:15  Ontvangst
16:30  Christian Schaffner: De kwantumcomputer in vogelvlucht
17:30  Maris Ozols: The contents of the webclass
18:15  Maaltijd
19:15  Bezoek aan een werkende kwantumcomputer!
20:30 Afsluiting

Voor de bijeenkomst bestudeert elke deelnemer de stof van de eerste week van de webklas. De opgedane kennis zal worden besproken via een kleine interactieve quiz.

De inschrijving is gesloten.