Science labs

Science lab Spectrometrie

Met behulp van zichtbaar licht kunnen de absorptie- en emissiespectra van stoffen gemeten worden aan de hand van spectrometrie. De verkregen informatie kan vervolgens gebruikt worden om de chemische eigenschappen van een stof te bepalen. Deze techniek gebruikt men ook in medische wereld. Bijvoorbeeld bij onderzoek naar de werking van photosensitizers, stoffen die men inzet bij de behandeling van kanker.

 

Een bekende photosensitizer is chlorofyl. In dit practicum extraheren de leerlingen zelf chlorofyl uit spinazie en vervolgens maken zij een ijklijn waarmee zij in een volgende stap een onbekende concentratie chlorofyl in een oplossing berekenen.

Scheikunde studenten begeleiden het practicum en verzorgen een inleiding waar spectrometrie in de context van medisch onderzoek centraal staat. De leerlingen werken in tweetallen met een spectrometer. Praktisch, betekenisvol en scheikunde bovendien.

 

Dit practicum is ook in reizende vorm te boeken. Voor lidscholen van Bètapartners vragen we een vergoeding van €350,- en voor niet lidscholen een tarief van €400,-