ProfielwerkstukbegeleidingWorkshops

Extra verdieping voor hoog-gemotiveerde leerlingen

Statistiekworkshop

Als onderzoeker verzamel je vaak een heleboel data om zo antwoorden op jouw onderzoeksvraag te kunnen vinden. Stel dat je onderzoek doet naar smartphone gebruik onder jongeren van 15-18 jaar en daarom 30 klasgenoten geïnterviewd over hoe vaak per dag ze hun smartphone gebruiken. Mag je dan uit hun antwoorden concluderen wat het smartgebruik van jongeren is? Kortom, zijn de antwoorden van een kleine groep representatief genoeg voor een grote groep? Wat voor conclusies mag je uiteindelijk uit jouw data trekken, en hoe doe je dat? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, moet je gebruik maken van Statistiek.

Statistiek is een wetenschappelijke methode om informatie uit je data te halen en zo meer genuanceerde conclusies over je onderzoek te kunnen trekken. In deze workshop krijg je een introductie in Statistiek. Handig voor bijvoorbeeld jouw profielwerkstuk data! De volgende onderwerpen worden behandeld:

 1. Statistiek introductie
  –Wat is het en waarom hebben we het nodig?
  –Populatie vs. Steekproef
  –Kansprocessen
  –Soorten variabelen
 2. Wat kan data ons vertellen?
  –Beschrijvende statistiek
  –Statistisch toetsen
 3. Proefopzet en toetskeuze
 4. Statistische toetsen
  –T-toets
  –Correlatie

De workshop vindt plaats op 2 december 2019 van 11.00u tot 15.00u, op de Universiteit van Amsterdam (locatie Science Park).

Aanmelden kan tot uiterlijk 27 november 2019.