LeskistenMaterialenmarkt

Stempelset DNA

English below

Met deze stempelset kunnen leerlingen zelf DNA, mRNA en eiwitten stempelen. Zo verkennen zij op een activerende manier de structuur van deze moleculen. De stempelset kan vervolgens gebruikt worden om leerlingen allerlei moleculair genetische processen zoals replicatie, eiwitsynthese en methyltransferase te laten uitbeelden. Een set bevat zes stempeltjes van 3 bij 3 cm: vijf stempels met de verschillende nucleotiden (met de basen A, T, C, G en U), en één stempel met een aminozuur met restgroep (waar de drielettercode van het aminozuur zelf bijgeschreven kan worden). Met één set kunnen vijf leerlingen tegelijkertijd aan de slag.

Gebruik in de les

Bij de stempelset is lesmateriaal ontwikkeld voor gebruik in de biologieles (met name in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs). Dit lesmateriaal is hier te downloaden.

De stempelset DNA en het bijbehorende lesmateriaal werden ontwikkeld door Caspar Geraedts, Rogier Arents en John Huizinga. Voor inhoudelijke vragen over het gebruik ervan, stuur een mail naar Caspar Geraedts (Universitaire lerarenopleiding Vrije Universiteit).

DNA stempelset bestellen: 

Hieronder kunt u het bestelformulier invullen. Eén set kost 32,50 euro incl. verzendkosten binnen Nederland

With this stamp set, students can stamp DNA, mRNA and proteins themselves. In this way they explore the structure of these molecules in an activating way. The stamp set can be used to let students show all kinds of molecular genetic processes such as replication, protein synthesis and methyl transferase.

A set contains six 3 x 3 cm stamps: five stamps with the different nucleotides (with the bases A, T, C, G and U), and one stamp with an amino acid with residual group (to which the three-letter code of the amino acid itself can be added). With one set, five students can get started at the same time.

In the classroom

Teaching materials have been developed for the use in biology lessons (especially in upper secondary education). This lesson material can be downloaded here.

The DNA stamp set and related teaching materials were developed by Caspar Geraedts, Rogier Arents and John Huizinga. For substantive questions about its use, send an email to Caspar Geraedts (VU University Teacher Training).

To order a DNA stamp set:

Below you can fill in the order form. One set costs 32.50 euros excluding shipping costs outside the Netherlands)?

  • Bestelformulier DNA stempelsets

  • Een DNA stempelset bestaat uit vijf stempels met de basen A, T, C, G en U en een stempel met een aminozuur met restgroep/ Each DNA stampset contains five stamps with the nucleotides A, T, C, G and U and one stamp with an amino acid with residual group.
  • Privacyverklaring

    In deze Privacyverklaring staat beschreven hoe Bètapartners jouw persoonsgegevens verwerkt. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt of die wij via onze website(s) verkrijgen. Zie https://www.betapartners.nl/privacy/ voor de voorwaarden.