Studiereis naar Kenia

Bètapartners biedt een uitzonderlijke nascholing aan: een studiereis naar Kenia.
Deze activiteit wordt georganiseerd door het vaksteunpunt Biologie i.s.m. Reisvriend, een reisbureau gespecialiseerd in Kenia.

Let op: de inschrijvingen zijn gesloten!

Het zal een intensieve en indrukwekkende nascholing worden, waarbij deelnemers zelf een groot deel van de inhoud verzorgen.

Doelen van deze reis zijn:

 1. Inspiratie voor onderwijsontwikkeling – Inspiratie en motivatie opdoen in een inspirerende, wonderschone wereld voor ontwikkeling van je eigen onderwijsactiviteiten;
 2. Verdieping op vele onderwerpen, zowel op biologisch/aardrijkskundig vlak als onderwijskundig vlak;
  • Zelf een presentatie geven aan de groep over een onderwerp dat betrekking heeft op Kenia en zo een inhoudelijke en vakdidactische bijdrage leveren aan het reisprogramma.
  • Bijdragen aan kennisuitwisselingssessies binnen de groep over (vak)didactische onderwerpen (‘kampvuur PLG’s’).
 3. In aanraking komen met het onderwijs in Kenia – Met plaatselijke collega’s kennis uitwisselen om zo het belang van goed onderwijs te ervaren;
  • Lesbezoek aan een Keniaanse school.
  • Zelf lesgeven over eigen vakgebied aan Keniaanse scholieren.

Wanneer?
De reis vindt plaats van dinsdag 5 februari tot en met zaterdag 16 februari 2019.
In december 2018 organiseren we een informatiebijeenkomst om deelnemers goed voor te bereiden op de reis en hun eigen inbreng.

Inhoudelijke informatie

Deze reis biedt docenten de mogelijkheid om in een inspirerende, totaal andere wereld inspiratie en motivatie op te doen voor het belang en ontwikkeling van hun eigen onderwijsactiviteiten. De reis is er op gericht om kennis te maken met de overweldigende natuur van Kenia, op zoek te gaan naar voorbeelden van mimicry, parasitisme en diergedrag, op zoek te gaan naar de oorsprong van de eerste mensachtigen op een prehistorische site van de Leaky familie in de Great Rift Valley (Grote Slenk).

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een korte presentatie houden voor de groep over een onderwerp wat betrekking heeft op het reisprogramma. Enkele voorbeelden zijn Great Rift Valley, Leaky familie of een bepaalde diersoort. In de avonden organiseren we kennisuitwisseling (“kampvuur-PLG’s”): met elkaar in gesprek over vakdidactiek, duurzame ontwikkeling in de klas, vertaalslag van theorie naar lespraktijk, vakoverstijgend werken, formatief toetsen e.d. Deelnemers kunnen hier zelf onderwerpen voor aandragen en een sessie verzorgen.

Een laatste belangrijke doelstelling is om in aanraking te komen met het onderwijs in Kenia. We gaan op lesbezoek bij een Keniaanse middelbare school (of twee) en geven daar zelf enkele lessen aan de lokale leerlingen. We maken kennis met het Keniaanse onderwijssysteem en gaan in gesprek met de leerlingen en de docenten over goed onderwijs, om elkaar te inspireren en zo het belang van goed onderwijs te ervaren.

Kortom een reis met heel veel kansen en mogelijkheden voor inspiratie en verwondering, die leiden naar nog beter onderwijs.

Praktische informatie

De reis is gepland van dinsdag 5 februari tot en met zaterdag 16 februari 2019, anderhalve week vóór de voorjaarsvakantie 2019 van regio Noord.

De totale kosten voor de reis zullen ongeveer € 2.000 zijn, mede afhankelijk van het aantal deelnemers. Het idee is dat de school hier een bijdrage aan levert.

Uitgaande van de laatste CAO-bepalingen VO kan een docent, in overleg met de schoolleiding, zelf bepalen hoe de studie-uren voor het schooljaar in te zetten. Dat geldt ook voor het studiebudget. Er kan dus gebruik gemaakt worden van zowel studie-uren als studiebudget voor het schooljaar 2018-2019 om deel te nemen aan deze reis. Raadpleeg hiervoor de CAO VO.

Doel is om de kosten zo laag mogelijk te houden. We werken nauw samen met een, uit het onderwijs afkomstige, ervaren Kenia/Afrika reisspecialist met bijna geen overheadkosten. Het wordt een low-budget studiereis (kamperen, simpele maaltijden en vervoer per 6-persoonsjeep) om het voor alle scholen betaalbaar te houden. Verder zijn veiligheid van de deelnemers en expertise ter plaatse redenen om met Reisvriend samen te werken.

Let op: veel wordt voor je geregeld, maar een aantal zaken moet je zelf voorbereiden. Je dient zelf een matje + slaapzak + lichtgewicht tent voor één of twee personen mee te nemen. Verder eventuele vaccinaties; wij kunnen je doorverwijzen naar de juiste instanties. Een visum vraag je ter plaatse aan en hoef je niet voor te bereiden.

Deze en andere voorbereidingen bespreken we graag met je tijdens de informatiebijeenkomst in december, waar je (na aanbetaling in september) voor wordt uitgenodigd.

Afgelopen 7 juni was er een informatiebijeenkomst waarbij we het reisprogramma hebben gepresenteerd. Meer informatie vind je in onderstaande documenten:

Conceptprogramma studiereis Kenia (5-16 februari 2019)

Powerpointslides informatiebijeenkomst Kenia 7 juni 2019

Deadline voor aanmelden is 21 september 2018.

Bij over-inschrijving bepaalt de volgorde van binnenkomst van inschrijving wie er mee gaat.

Aanmelden gaat via Jolanda Vriend van de organisatie Reisvriend. Neem bij interesse contact op met Jolanda (jolanda@reisvriend.com), en ontvang een inschrijfformulier en verdere informatie.

Voor vrijblijvende vragen kun je uiteraard ook bij ons terecht.