Stuurgroep Bètapartners

Bètapartners valt onder de verantwoordelijkheid van de stuurgroep Bètapartners. Hier wordt het meerjarenbeleid, de bijdragen van de partners en de inzet van de financiële middelen bepaald. In de stuurgroep zijn alle betrokken partijen vertegenwoordigd: medewerkers van de bètafaculteiten van de UvA en VU, rectoren van de vo-scholen, medewerkers van de lerarenopleidingen van de VU, UvA en HvA en het bedrijfsleven vervult een adviesfunctie. Organisatorisch is Bètapartners ondergebracht bij de VU. De VU is ook penvoerder.

Redmer Kuiken                           Onafhankelijk voorzitter
Wessel van de Hoef                   Tabor College
Huseyin Asma                             Metis Montessori Lyceum
Miriam Ruigrok                           St. Michaël College
Mareanne Karssen                     Bètafaculteit, VU
Jan Pieter van der Schaar         FBWI, UvA
Derk Pik                                        Lerarenopleiding UvA
Aad Monquil                                Lerarenopleiding VU
Marco Kragten                            HvA
Hans Nooij                                   Jetnet Jet-Net
Bart Groeneveld                         UvA 
Jeroen Maréchal                         VU 

Bert Haalboom                           Martinuscollege