Science labs

Met de hele klas onderzoek doen in een echt lab

Science Lab: Supergeleiding

In dit Science Lab doen leerlingen onderzoek naar het verschijnsel van supergeleiding.

De leerlingen doen een (vierpunts-) weerstandmeting aan een stukje supergeleider(YBa2Cu3O7). Ze bepalen in dit practicum de weerstand van het stukje supergeleider  als functie van de temperatuur.
De groep leerlingen zoeken naar de kritische temperatuur (Tc) van de supergeleider.
Ze werken hierbij met professionele multimeters en de computer.
Tijdens het Science Lab wordt door leerlingen ook gekeken naar foutenanalyse van de gedane metingen.

De docent kan de leerlingen na afloop een verslag laten schrijven van hun bevindingen of de resultaten laten presenteren.
Voorkennis:
Leerlingen dienen de elektriciteitsleer gehad te hebben in de lessen Natuurkunde en zijn in staat eenvoudige elektrische schakelingen te bouwen.
In het geleverde Science Lab practicum materiaal wordt het verschijnsel supergeleiding kwalitatief toegelicht.

Wil je dit Science Lab komen doen? Benader dan de contactpersoon om een datum af te spreken.

Zie voor meer achtergrondinformatie deze link

Bijlages:
Antwoordblad supergeleiding.pdf
Werkboek supergeleiding.pdf
Achtergrond informatie