Terugblik Bètapartnersconferentie 2017: Meedoen aan intervisie?

Op donderdag 16 maart vond de jaarlijkse Bètapartnersconferentie plaats op het Vechtstede College in Weesp. Het was een mooi programma met workshops voor en door docenten. Ook waren er twee sessies voor schoolleiders (in samenwerking met de lerarenopleiding) die druk bezocht zijn. Deze sessies stonden in het teken van docentprofessionalisering.  In de eerste sessie werd het theoretisch kader hiervoor geschetst gevolgd door de presentatie van een best practice. Tijdens de tweede sessie werd dieper ingegaan op de vraag hoe docentprofessionalisering blijvend gestimuleerd kan worden. De aanwezigen gaven aan behoefte te hebben aan een intervisie tussen schoolleiders met als thema: hoe stimuleer je dat docenten zelf het voortouw nemen in het invullen van hun professionele ruimte? Indien u interesse heeft hieraan deel te nemen, stuur een mail naar Agnes Kemperman

12-apr-2017