Terugblik cursus Modeldidactiek / Modeling Instruction™ 1 en 2 februari 2024

Terugblik cursus Modeldidactiek / Modeling Instruction™ 1 en 2 februari 2024

Al het hele schooljaar keken wij erg uit naar de tweedaagse cursus van dr. Mark Lattery, een zeer ervaren trainer in Modeling Instruction. Op 1 en 2 februari ontvingen wij hem en zijn vrouw Stephanie op het Comenius College in Hilversum. Gastheer was Saïd El-Haidouri, docent Natuurkunde op het Comenius en vaksteunpuntcoördinator bij Bètapartners. 

De cursus startte met een heel simpel, maar wel heel fundamenteel en inzichtelijk practicum. Daarbij moesten we een blokje met een lange stok achter een spiegel plaatsen, op zo’n manier dat deze samenviel met het spiegelbeeld van een blok met een kort stokje, ongeacht de kijkhoek. Zo wordt het concept beeldpunt concreet.

Daarop volgden verkenningen met twee spiegels. We deden verslag van onze inspanningen via een whiteboard en bouwden zo samen een model op van hoe reflectie werkt.

Mark trok vervolgens tijd uit om in te gaan op de gedachte achter de aanpak: het streven om leerlingen te laten ervaren wat het betekent om een “scientist” te zijn zodat leerlingen zelf de wereld om hen heen wíllen en kúnnen verkennen. Zelfvertrouwen, handigheid in het omgaan met verschillende representaties van modellen en nieuwsgierigheid zijn daarbij belangrijk

Op de website van de American Modeling Teachers Association (AMTA) wordt veel gesproken over het bespreken van whiteboards in een cirkel. De lokalen in Nederlandse scholen zijn vaak aan de krappe kant om dit goed te kunnen doen. Mark koos ervoor om telkens één bord centraal te presenteren en te bespreken, dit paste goed in deze setting. Ook gaf hij ons tips over hoe we ervoor kunnen zorgen dat leerlingen het presenteren van hun werk als een positieve ervaring zullen beleven.

Een andere indruk die het AMTA materiaal kan geven is dat Modeling Instruction vooral een inductieve methode is. Historisch klopt dat. Pas de laatste jaren is er meer aandacht voor de rol van deductieve methodes, gedachtenexperimenten en analogieën. Mark liet ons een afbeelding zien, die goed laat zien hoe een fenomeen zowel met data modellen als fysieke modellen kan worden beschreven en hoe deze kunnen worden samengevoegd tot een conceptueel model, dat het hele verhaal vertelt over het bestudeerde fenomeen.


We hebben verschillende proeven gedaan via het programma Pivot Interactives. In dit programma zijn allerlei bekende natuurkunde proefjes meerdere malen gefilmd, waarbij de verschillende variabelen zijn gevarieerd. In een menu kun je bijvoorbeeld de veerconstante van een veer veranderen, waardoor een video wordt geladen van hetzelfde proefje, maar nu met de gekozen veerconstante. Via allerlei virtuele tools, zoals stopwatches, linialen en gradenbogen konden we metingen doen aan een filmpje. Deze konden in een tabel worden genoteerd en bewerkt, waarbij automatisch grafieken werden getekend. Voordeel was dat het metingen van echte situaties betrof, zodat in de grafieken ook duidelijk was dat je nog steeds te maken hebt met onzekerheid in de meting (“meetfout”).

De cursus was een fantastische gelegenheid om kennis te maken met een expert op het gebied van Modeling Instruction en met hem en elkaar ideeën uit te wisselen. We hebben veel enthousiaste reacties ontvangen van de deelnemende docenten en er werd al volop nagedacht over hoe we de cursus een vervolg kunnen geven. We willen Mark en Stephanie bij deze hartelijk danken voor hun enthousiasme, de interessante gesprekken en de uitstekende cursus!

 

Mark Lattery

Mark is Distinguished Professor of Physics bij de faculteit Physics//Astronomy van de University of Wiskonsin Oshkosh met zowel een focus op onderwijs als op deeltjesfysica. Daarnaast is hij Director of the Next Generation Modeling Courses for Teachers program en directeur van de nieuwe organisatie Modeling Teachers International https. Hij is lid van de PANDA Collaboration at FAIR (deeltjesversneller bij Darmstadt, Duitsland) en de auteur van Deep Learning in Introductory Physics

 

Podcast Mark Lattery

Mark Lattery, is voor de podcast Science Modeling Talks geïnterviewd. In deze podcast worden leiders van de Modeling Community in de Verenigde Staten aan het woord gelaten. Mark hierin over zijn eigen ervaringen met Modeling Instruction en over het werk dat hij nu doet voor Modeling Teachers International (MTI; zie volgende item). De podcast is hier terug te luisteren.

 

Modeling Teachers International (MTI)

Sinds januari is de AMTA een beweging gestart die docenten buiten de Verenigde Staten gaat ondersteunen bij het leren en toepassen van Modeling Instruction. De beweging is een onderdeel van AMTA en staat bekend als Modeling Teachers International (MTI). Nederland heeft zijn eigen plek op deze site, waarmee we de internationale gemeenschap op de hoogte kunnen houden van ons Modeldidactiek project. Neem eens een kijkje onder ‘Classroom resources’. Klik dan op Nederland op de kaart.  

 

Toegang tot de Amerikaanse Database 

Tegen een vergoeding van $75,- (€69,04) kun je toegang krijgen tot de uitgebreide database met materiaal van AMTA (Engelstalig). Daarvoor kun je terecht op www.modelinginstruction.org

 

Meer weten? 

Projectgroep: 

Onne Slooten (Amsterdams Lyceum) (oslooten@amsterdams.com)

Ed van den Berg

Cathy Baars (Martinuscollege Grootebroek)

Anita Tol (Murmellius Lyceum Alkmaar)

Liliane Bouma (diverse coördinatie en communicatie) (liliane@lilianebouma.nl) 

Projectpagina:  betapartners.nl/projecten-in-ons-netwerk/project-modeldidactiek/