Terugblik leerlingactiviteiten najaar 2023

Oktober en november waren drukke en leerzame maanden gevuld met vele leerlingactiviteiten op de VU en UvA, georganiseerd door Bètapartners. Deze periode stond in het teken van de profielwerkstukbegeleiding, Science Labs en masterclasses, uiteenlopend van thema’s binnen de biologie tot aan de wiskunde. Leerlingen hadden zich met veel enthousiasme aangemeld en kwamen vanuit veel verschillende richtingen naar de UvA en VU.

Terugblik op masterclass ‘Het bijzondere brein’
De eerste masterclass ‘Het bijzondere brein’ ging van start op maandag 30 oktober. Bij deze populaire masterclass mochten 23 gemotiveerde leerlingen luisteren naar colleges over allerlei interessante ‘breinfeitjes’ en de nieuwste brain imaging techniques. Ook kregen zij lezingen van hersenonderzoekers over de meest recente ontdekkingen in hun onderzoek. Tijdens de tweede dag mochten de leerlingen zelf aan de slag tijdens het anatomiepracticum, waar zij onder begeleiding van twee onderzoekers in kalfshersenen mochten snijden. Dit was een ontzettend leuke dag, met boeiende uitleg van de onderzoekers en veel aha-momenten bij de leerlingen.

Terugblik op masterclass ‘Waterzekerheid’
Verder organiseerden wij op de VU in november ook de masterclasses Waterzekerheid (Aarde, Economie en Duurzaamheid), Chaos en Dynamica (Wiskunde) en Big Data Sciences (Business Analytics). Voor Waterzekerheid was dit jaar de eerste editie, een mooie reeks bijeenkomsten waarin leerlingen het waterprobleem op de wereld vanuit drie verschillende perspectieven leren onderzoeken (klimaatverandering, economie en samenwerking tussen bevolking en overheden). De leerlingen leren tijdens deze masterclass vakoverstijgend kijken naar een (wereld)probleem en leren hun bevindingen te presenteren in een causal loop diagram (CLD), waarbij zij gestimuleerd worden in oorzaak-gevolg relaties te denken op grote schaal.

Terugblik op masterclass ‘Insuline maken met bacteriën’

In de week van 27 november kwamen leerlingen drie dagen naar de UvA voor de masterclass Insuline maken met bacteriën. In deze drie dagen bootsten ze de productie van het humane insuline gen na: hoe in de realiteit het eindproduct als medicatie voor diabetes patiënten gebruikt kan worden. De leerlingen maakten kennis met verschillende vaardigheden zoals pipetteren en werken met een gelelektroforese, een PCR inzetten, maar ook het knippen en plakken in plasmiden (restrictie digestie en ligatie) en het transformeren van bacteriën. Tussen de handelingen door werden de technieken uitgelegd en besproken. Het was een erg leuke groep met zeer geïnteresseerde leerlingen. Sommige leerlingen waren bezig met hun praktisch onderdeel voor hun profielwerkstuk en andere ter interesse als voorbereiding voor een vervolgstudie.

Terugblik op profielwerkstukbegeleiding
Naast de masterclasses heeft in oktober ook onze trajecten voor profielwerkstukbegeleiding plaatsgevonden. In het profielwerkstuk traject ‘Antioxidanten, Medicijnen en Enzymen’ kregen leerlingen de kans om hun onderzoeksvraag voor het profielwerkstuk onder begeleiding van Elsa Boswijk (docent Farmaceutische Wetenschappen) en student-assistenten te beantwoorden aan de hand van een drietal experimenten. De leerlingen mochten hun experimenten in groepsverband uitvoeren in het lab op de VU, waar zij onderzoek mochten doen naar de activiteit van cytochroom enzymen (CYP450) en glutation-S-transferase en xenobiotica. Het traject was enorm goed bezocht!

Terugblik op Science Lab ‘Ontwerp en synthese van pijnstillers’
Tijdens het Science Lab ‘Ontwerp en synthese van pijnstillers’ hebben wij in oktober een klas van het Regius College (Schagen) ontvangen die hun eigen paracetamol mocht ontwerpen (middels computer modellering software) en uiteindelijk ook in het lab mocht synthetiseren. De leerlingen gingen enthousiast weer naar huis!

 

06-dec-2023