Terugblik Marker Wadden excursie

Terugblik Marker Wadden excursie

Foto: Bram Rijksen, zwartkopmeeuw

Het was perfect excursie weer op 1 juli. Goed weer om te zeilen. En goed weer om een wandeling te maken onder begeleiding van verschillende gidsen. Zeilend naar de Marker Wadden. Vanaf Enkhuizen door een naviuct naar dit nieuwe natuurgebied dat Nederland rijker is. En wat een natuurrijkdom konden we daar ervaren. Met 25 biologie docenten ging het Vaksteunpunt Biologie op pad. Aan boord ook twee vogelgidsen die ons wezen op de verschillende soorten die langs kwamen vliegen. Mooie waarnemingen als zwarte stern en zwartkopmeeuw tussen de visdiefjes, aalscholvers en wat al niet meer. 

Ook mee aan boord was Harm van der Geest, onderzoeker bij de groep van Freshwater en Marine Ecology van de UvA. Hij gaf uitleg over zijn onderzoek aan het water en sediment rondom de Marker Wadden en over het belang – o.a. van de koolstofketen – van de aanleg van dit soort natuurgebieden. Daarnaast is de Marker Wadden ingebouwd in het biologie onderwijs van de opleiding. Studenten doen er veldwerk. Ook daar kon Harm over vertellen. 

Foto: Melanie Rosenhart, baardmannetje

En het vogels kijken ging ondertussen ook maar door. De actieve baardmannetjes, de rietgorzen, kluten met jong en een paartje ijseenden waren goed zichtbaar. De grote karekiet was hoorbaar. En overal om ons heen de schoonheid van een zichtbaar ontwikkelend natuurgebied. Nu nog vol in de moerasandijvie. Hoe zal dat volgend jaar zijn? Wie weet gaan we dan weer. Wel met een andere vaksteunpuntcoördinator. Nick gaat andere uitdagingen aan. Maar we gaan hem vast nog tegenkomen bij de activiteiten van het Vaksteunpunt Biologie. Dankjewel Nick. Welkom Paula! 

p.s. Harm gaf aan dat hij een serie experimenten voor in de klas beschikbaar heeft. Deze deed hij ooit tijdens een workshop op de NIBI conferentie. Je kunt de experimenten hier downloaden. 

Foto Liliane Bouma – Vogeluitkijkpunt