Terugblik op Chemie in Amsterdam 2022

Terugblik op Chemie in Amsterdam 2022

Vrijdag 25 november was het jaarlijkse congres ‘Chemie in Amsterdam’ voor docenten en hun meest geïnteresseerde leerlingen. Dit jaar stond in het teken van smart chemistry. De deelnemers kregen een inkijkje in actueel baanbrekend scheikundeonderzoek. Het was ook een mooie gelegenheid voor leerlingen om te sfeer proeven op een universiteit.

Opleidingsdirecteur Jocelyne Vreede trapte af met goed nieuws. Slimme scheikunde kan een bijdrage leveren aan het oplossen van de milieuproblemen van vandaag. De lezingen die volgden toonden daar mooie voorbeelden van.

Chris Slootweg, universitair docent, liet zien dat chemie een essentiële rol speelt in een duurzame samenleving. Grondstoffen worden schaarser en ons afvalprobleem groter. Chris Slootweg werkt aan een oplossing daarvoor, circulaire chemie. Uitgangspunt is nieuwe producten zo te ontwerpen dat afvalstoffen het startpunt vormen van de ontwerpcyclus. Zijn onderzoeksgroep slaagt  er ook steeds beter in om afvalstoffen om te zetten tot waardevolle producten, fosfaat is daar een mooi voorbeeld van. 

Saer Samanipour, universitair docent, demonstreerde hoe je met slimme algoritmes almaar betere chemische analyses kunt doen. Chemicaliën veroorzaken steeds vaker milieu- en gezondheidsproblemen. Uitzoeken welke stoffen in het milieu aanwezig zijn, is nogal een uitdaging, omdat er zoveel verschillende zijn. Saer Samanipour weet met zijn vernuftige algoritmes deze puzzel steeds beter op te lossen.

Na de lezingen was het tijd om zelf aan de slag te gaan met smart chemistry in de workshops.  Bij computational chemistry konden deelnemers ervaren hoe je met computersimulaties eigenschappen van moleculen kunt voorspellen. In het lab werd gewerkt met vernieuwende zonnecellen en de chemie van olieverfschilderijen.   

Tijdens de afsluitende borrel kon nog even worden nagepraat. Het was een interessante en inspirerende middag. Docenten en leerlingen vonden het leuk en leerzaam om de UvA van binnen te zien en elkaar en vertegenwoordigers van de opleiding scheikunde te spreken. We zien uit naar de volgende editie!